04 jun 2014 19:06

23 jan 2015 15:45

Fler lärare i (S)kuggbudget:

Socialdemokraterna vill satsa mer på välfärden i sin skuggbudget som presenterades i går.
Fler lärare och ökade satsningar på personal i omsorgen var två av löftena.

Jämfört med den budget som majoriteten föreslår är skillnaderna små. S vill lägga ytterligare 8 miljoner kronor på skolan, 7,5 miljoner till omsorgen, 1 miljon kronor till bland annat en familjecentral och 700 000 kronor till fritidsgårdarna.

Finansieringen sker genom att S använder medlen från nämndernas besparingskrav om en procent.

– Vi står bakom Vision 2025 och vill precis som Alliansen nå de målen. Skillnaderna är små i pengar, men på de mjuka värdena gör våra förslag stor skillnad, menar oppositionsrådet Marie Ekman.

Vill ha fler heltid

Hon menar att S i sin budget gör mer för personal och de ohälsotal som stiger i kommunen. De fackliga organisationerna är kritiska till Alliansens budgetförslag och får stöd hos Socialdemokraterna.

– Vi vill få färre som jobbar varannan helg och få ned antalet timvikariat. Kommunen har timvikariat för 50 miljoner kronor per år i dag, de måste gå att dra ned för att i stället skapa fler heltidstjänster, säger Marie Ekman.

Att få lärartätheten i Skövde nivå med riket och ökad läxhjälp är ett långsiktiga S-krav.

– Skillnaden om 12,1 barn per lärare mot 12,9 i Skövde låter lite, men skillnaden är stor. Det blir mindre lärartid för varje barn och det vill vi förändra, säger Johan Ask, vice ordförande i skolnämnden.

S har länge drivit frågan om en ännu en familjecentral i Skövde. Alliansen öppnar nu för en sådan, men vill utreda om den kan drivas av andra aktörer än kommunen.

– Positivt att det kan bli en familjecentral, men jag förstår inte hur den ska kunna drivas av någon annan med tanke på alla samarbeten som finns, bland annat med regionen, säger Anita Löfgren, vice ordförande i socialnämnden.

Äldrehotell

S vill satsa 1,2 miljoner på att återställa öppettiderna i caféverksamheterna på Bagaren och Käpplunda samt öppna ett äldrehotell i lediga lokaler på Tomtegården.

– Där kan äldre få betala för att bo under kortare perioder för att komma ifrån ensamhet och otrygghet. Andra kommuner har skapat äldrehotell med gott resultat, säger Marie Ekman.

S vill även lägga mer pengar än Alliansen på fritidsgårdarna i kommunens ytterområden samt i Ryd.

– Framförallt Ryd har många besökare och vi vill öka öppettiderna, säger Maria Hjärtqvist.

S vill även skapa en social investeringsfond där medlen kan användas för att hjälpa unga som är på väg att halka snett i livet.

Jämfört med den budget som majoriteten föreslår är skillnaderna små. S vill lägga ytterligare 8 miljoner kronor på skolan, 7,5 miljoner till omsorgen, 1 miljon kronor till bland annat en familjecentral och 700 000 kronor till fritidsgårdarna.

Finansieringen sker genom att S använder medlen från nämndernas besparingskrav om en procent.

– Vi står bakom Vision 2025 och vill precis som Alliansen nå de målen. Skillnaderna är små i pengar, men på de mjuka värdena gör våra förslag stor skillnad, menar oppositionsrådet Marie Ekman.

Vill ha fler heltid

Hon menar att S i sin budget gör mer för personal och de ohälsotal som stiger i kommunen. De fackliga organisationerna är kritiska till Alliansens budgetförslag och får stöd hos Socialdemokraterna.

– Vi vill få färre som jobbar varannan helg och få ned antalet timvikariat. Kommunen har timvikariat för 50 miljoner kronor per år i dag, de måste gå att dra ned för att i stället skapa fler heltidstjänster, säger Marie Ekman.

Att få lärartätheten i Skövde nivå med riket och ökad läxhjälp är ett långsiktiga S-krav.

– Skillnaden om 12,1 barn per lärare mot 12,9 i Skövde låter lite, men skillnaden är stor. Det blir mindre lärartid för varje barn och det vill vi förändra, säger Johan Ask, vice ordförande i skolnämnden.

S har länge drivit frågan om en ännu en familjecentral i Skövde. Alliansen öppnar nu för en sådan, men vill utreda om den kan drivas av andra aktörer än kommunen.

– Positivt att det kan bli en familjecentral, men jag förstår inte hur den ska kunna drivas av någon annan med tanke på alla samarbeten som finns, bland annat med regionen, säger Anita Löfgren, vice ordförande i socialnämnden.

Äldrehotell

S vill satsa 1,2 miljoner på att återställa öppettiderna i caféverksamheterna på Bagaren och Käpplunda samt öppna ett äldrehotell i lediga lokaler på Tomtegården.

– Där kan äldre få betala för att bo under kortare perioder för att komma ifrån ensamhet och otrygghet. Andra kommuner har skapat äldrehotell med gott resultat, säger Marie Ekman.

S vill även lägga mer pengar än Alliansen på fritidsgårdarna i kommunens ytterområden samt i Ryd.

– Framförallt Ryd har många besökare och vi vill öka öppettiderna, säger Maria Hjärtqvist.

S vill även skapa en social investeringsfond där medlen kan användas för att hjälpa unga som är på väg att halka snett i livet.