04 jun 2014 16:51

23 jan 2015 15:45

Sex miljoner kronor för fastighet

Skövde kommun köper fastigheten Tegelbruket 1 på Mariesjö för sex miljoner kronor. Den anses som strategisk för fortsatt expansion av Gothia Science Park.

Säljare är Skövde Grönsakshus AB som kommer att flytta sin verksamhet från fastigheten där även ett gatukök i dag har sin verksamhet. Grönsakshuset har planer på att bygga nytt vid Stallsiken.

Kommunen äger via sitt bolag Kreativa Hus AB flera grannfastigheter som rymmer Gothia Science Parks senast bygda lokaler.

– Fastigheten är strategiskt viktig och vi vill säkerställa teknikparkens möjlighet till framtida utveckling, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Enligt henne kommer man redan under 2015 inleda diskussioner om parkens nästa steg.

Fastigheten är värderad av en extern mäklare till sex miljoner kronor vilket i går kommunstyrelsens arbetsutskott godkände som köpeskilling.

Säljare är Skövde Grönsakshus AB som kommer att flytta sin verksamhet från fastigheten där även ett gatukök i dag har sin verksamhet. Grönsakshuset har planer på att bygga nytt vid Stallsiken.

Kommunen äger via sitt bolag Kreativa Hus AB flera grannfastigheter som rymmer Gothia Science Parks senast bygda lokaler.

– Fastigheten är strategiskt viktig och vi vill säkerställa teknikparkens möjlighet till framtida utveckling, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Enligt henne kommer man redan under 2015 inleda diskussioner om parkens nästa steg.

Fastigheten är värderad av en extern mäklare till sex miljoner kronor vilket i går kommunstyrelsens arbetsutskott godkände som köpeskilling.