04 jun 2014 19:15

23 jan 2015 15:45

Tre delar på 40 000 kronor

Årets Arne Lorentzon-stipendium har delats ut. Det är på 40 000 kronor och delas av tre personer/grupper.

Utdelningen ägde rum under onsdagen och sköttes av skolnämndens ordförande Anders G Johansson och utbildningsnämndens ordförande Sara Blomqvist var prisutdelare tillsammans med Fredrik Johansson, representant från Arne Lorentzon AB.

Stipendiet heter Entreprenörskap i skolan och både arbetslag i skolan och elever i gymnasieskolan kan söka. Stipendiesumman som delas ut är 40 000 kronor och kan delas ut till en eller flera sökanden.

Följande fick det i år:

Bookself UF som består av Clara Vilstrup, Lisa Levander, Olivia Larsson i klass EK3b på Västerhöjd. De fick 10 000 kronor. Företaget tillverkar och säljer bokhyllor.

Anton Ekström, klass ES3e, Västerhöjd, 10 000 kronor. Anton har tagit fram en grafisk profil åt tre caféer inom Skövde kommun och startat ett företag, Drawfeud, som säljer tygkassar.

Tom Ström och Christina Stark, arbetslaget årskurs 7, Betahuset, Vasaskolan. De får 20 000 kronor. Lärarna har tillsammans med eleverna i årskurs sju arbetat mot målet att de ska känna sig trygga i att ta sig an nya utmaningar, vara ansvarstagande, kreativa och väl förberedda på att samarbeta med andra.

Utdelningen ägde rum under onsdagen och sköttes av skolnämndens ordförande Anders G Johansson och utbildningsnämndens ordförande Sara Blomqvist var prisutdelare tillsammans med Fredrik Johansson, representant från Arne Lorentzon AB.

Stipendiet heter Entreprenörskap i skolan och både arbetslag i skolan och elever i gymnasieskolan kan söka. Stipendiesumman som delas ut är 40 000 kronor och kan delas ut till en eller flera sökanden.

Följande fick det i år:

Bookself UF som består av Clara Vilstrup, Lisa Levander, Olivia Larsson i klass EK3b på Västerhöjd. De fick 10 000 kronor. Företaget tillverkar och säljer bokhyllor.

Anton Ekström, klass ES3e, Västerhöjd, 10 000 kronor. Anton har tagit fram en grafisk profil åt tre caféer inom Skövde kommun och startat ett företag, Drawfeud, som säljer tygkassar.

Tom Ström och Christina Stark, arbetslaget årskurs 7, Betahuset, Vasaskolan. De får 20 000 kronor. Lärarna har tillsammans med eleverna i årskurs sju arbetat mot målet att de ska känna sig trygga i att ta sig an nya utmaningar, vara ansvarstagande, kreativa och väl förberedda på att samarbeta med andra.