05 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:45

Fler elever väljer Vasa

Vasaskolan är den mest populära bland blivande sjuor som har valt en annan skola än den de egentligen tillhör – så populär att paviljonger behövs. På Helenaskolan finns egentligen plats, men där har man beredskap för att ta emot nyanlända flyktingar.

Det fria skolvalet är fritt, men skolor har också rätt att säga nej till elever som inte hör till upptagningsområdet om det inte finns plats.

– Men i år har vi låtit alla blivande sjuor få sitt val – Vasa är den skola som fått störst ökning av antalet elever i årskurs sju, där utökar vi med två klasser, säger skolchef Anna Sundström.

Alla får sitt val

Skälet till att alla elever hamnar på den skola de vill – även om det krävs paviljonger för de nya klasserna på Vasa – är att kommunen måste ha beredskap för att ta emot nyanlända flyktingar.

– Det är lämpligt att den beredskapen finns på Helenaskolan. De har tagit emot 20-talet elever under vårterminen – asylsökande eller från Syrien som ju beviljas asyl direkt – och till hösten kommer ytterligare minst 20 elever.

Alla skolor ska ha beredskap för de nyanlända, men till Helenaskolan har det kommit extra många och därför har man på skolan byggt upp en egen kompetens.

– Det finns resurser så att man ska klara av att ta hand om eleverna. Alla nyanlända placeras i klasser. Vi upplever att det är en bra metod och tror att barnen lättare kommer in i språket på det viset.

39 Rydselever valde Vasa

Totalt i kommunen är det i år 85 elever som har valt en annan skola än den de hör till, förra året var det 71. Varför fler har valt Vasa i år än tidigare finns enligt skolchefen inget enkelt svar på. 39 elever från Rydskolan har exempelvis valt Vasa i stället för Helena dit de egentligen hör – förra året var det bara 15.

– Rykten cirkulerar om att det är bättre eller sämre på den ena eller andra skolan. Kanske finns det också en osäkerhet bland barn och föräldrar om hur det blir på Helena med så många nyanlända. Jag har inte hört det sägas, men jag misstänker att det kan vara så.

”Funnit sig väl tillrätta”

Rydskolans högstadium har ju lagts ner – även om de som slutar nian nästa vecka har fått gå klart på skolan – och Ryd hör i dag i stället till Helenas upptagningsområde.

– Vi beslutade att lägga ner Rydskolans högstadium för att öka integrationen. Jag är nöjd med beslutet och anser att det fungerat som det var tänkt. De Rydselever som har börjat på Helena har funnit sig väl tillrätta. Men vi får vänta ytterligare ett år innan förändringen har satt sig helt.

Det fria skolvalet gäller även yngre barn. När Fjärilskolan i Ryd lades ner kunde skolförvaltningen notera att det var fler Rydsbarn som sökte sig till Lundenskolan och Norrmalmskolan än till Rydskolan.

– I år har jag inte fått sådana indikationer.

Det fria skolvalet är fritt, men skolor har också rätt att säga nej till elever som inte hör till upptagningsområdet om det inte finns plats.

– Men i år har vi låtit alla blivande sjuor få sitt val – Vasa är den skola som fått störst ökning av antalet elever i årskurs sju, där utökar vi med två klasser, säger skolchef Anna Sundström.

Alla får sitt val

Skälet till att alla elever hamnar på den skola de vill – även om det krävs paviljonger för de nya klasserna på Vasa – är att kommunen måste ha beredskap för att ta emot nyanlända flyktingar.

– Det är lämpligt att den beredskapen finns på Helenaskolan. De har tagit emot 20-talet elever under vårterminen – asylsökande eller från Syrien som ju beviljas asyl direkt – och till hösten kommer ytterligare minst 20 elever.

Alla skolor ska ha beredskap för de nyanlända, men till Helenaskolan har det kommit extra många och därför har man på skolan byggt upp en egen kompetens.

– Det finns resurser så att man ska klara av att ta hand om eleverna. Alla nyanlända placeras i klasser. Vi upplever att det är en bra metod och tror att barnen lättare kommer in i språket på det viset.

39 Rydselever valde Vasa

Totalt i kommunen är det i år 85 elever som har valt en annan skola än den de hör till, förra året var det 71. Varför fler har valt Vasa i år än tidigare finns enligt skolchefen inget enkelt svar på. 39 elever från Rydskolan har exempelvis valt Vasa i stället för Helena dit de egentligen hör – förra året var det bara 15.

– Rykten cirkulerar om att det är bättre eller sämre på den ena eller andra skolan. Kanske finns det också en osäkerhet bland barn och föräldrar om hur det blir på Helena med så många nyanlända. Jag har inte hört det sägas, men jag misstänker att det kan vara så.

”Funnit sig väl tillrätta”

Rydskolans högstadium har ju lagts ner – även om de som slutar nian nästa vecka har fått gå klart på skolan – och Ryd hör i dag i stället till Helenas upptagningsområde.

– Vi beslutade att lägga ner Rydskolans högstadium för att öka integrationen. Jag är nöjd med beslutet och anser att det fungerat som det var tänkt. De Rydselever som har börjat på Helena har funnit sig väl tillrätta. Men vi får vänta ytterligare ett år innan förändringen har satt sig helt.

Det fria skolvalet gäller även yngre barn. När Fjärilskolan i Ryd lades ner kunde skolförvaltningen notera att det var fler Rydsbarn som sökte sig till Lundenskolan och Norrmalmskolan än till Rydskolan.

– I år har jag inte fått sådana indikationer.