06 jun 2014 09:19

07 jan 2015 09:56

Åklagaren yrkar på kännbart fängelsestraff

Ett kännbart fängelsestraff. Det anser åklagaren att den man ska dömas till som misstänks ha misshandlat exsambo och barn. Mannen förnekade att han slagit dem och hans advokat yrkade att han bör frikännas i den delen av åtalet.

Under tre dagar har rättegången mot mannen pågått i tingsrätten i Skövde – han är åtalad misstänkt för grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning och för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. På torsdagen avslutades förhandlingen.

Kammaråklagare Jenny Karlsson yrkade då att han ska dömas till ett ”kännbart fängelsestraff”. Hon preciserade det inte mer än så, men delgav domstolen att hon anser att straffvärdet för de brott hon yrkar att han ska dömas för är fängelse i över 1,5 år.

Mannens försvarare, Stockholmsadvokaten Hanna Lindblom, ansåg tvärtom att mannen bör frikännas för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning. Han har hela tiden förnekat de brotten. Den tredje punkten har han dock erkänt – hemma i hans bostad hittade polisen bland annat en chockgranat, två rökhandgranater och ammunition tillhörande automatvapen.

Enligt åtalet har mannen vid ett flertal tillfällen under de senaste åren utsatt sin dåvarande sambo för våld. Bland annat har han slagit henne med knytnävarna, han har också kastat omkull henne och tryckt sina fingrar mot hennes hals och tagit grepp om hennes hals bakifrån. Vid ett tillfälle ska han också ha dödshotat kvinnan.

Hon har under rättegången vittnat om det våld hon utsatts för. Flera av händelserna ska ha bevittnats av kvinnans och mannens barn. Mannen ska också ha utsatt sina barn för våld. Enligt åtalet ska han bland annat vid ett flertal tillfällen ha utdelat knytnävsslag och tagit tag hårt i barnen. Barnen vittnade också under rättegången, i inspelade förhör.

Tingsrätten meddelar sin dom den 19 juni.

Under tre dagar har rättegången mot mannen pågått i tingsrätten i Skövde – han är åtalad misstänkt för grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning och för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. På torsdagen avslutades förhandlingen.

Kammaråklagare Jenny Karlsson yrkade då att han ska dömas till ett ”kännbart fängelsestraff”. Hon preciserade det inte mer än så, men delgav domstolen att hon anser att straffvärdet för de brott hon yrkar att han ska dömas för är fängelse i över 1,5 år.

Mannens försvarare, Stockholmsadvokaten Hanna Lindblom, ansåg tvärtom att mannen bör frikännas för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning. Han har hela tiden förnekat de brotten. Den tredje punkten har han dock erkänt – hemma i hans bostad hittade polisen bland annat en chockgranat, två rökhandgranater och ammunition tillhörande automatvapen.

Enligt åtalet har mannen vid ett flertal tillfällen under de senaste åren utsatt sin dåvarande sambo för våld. Bland annat har han slagit henne med knytnävarna, han har också kastat omkull henne och tryckt sina fingrar mot hennes hals och tagit grepp om hennes hals bakifrån. Vid ett tillfälle ska han också ha dödshotat kvinnan.

Hon har under rättegången vittnat om det våld hon utsatts för. Flera av händelserna ska ha bevittnats av kvinnans och mannens barn. Mannen ska också ha utsatt sina barn för våld. Enligt åtalet ska han bland annat vid ett flertal tillfällen ha utdelat knytnävsslag och tagit tag hårt i barnen. Barnen vittnade också under rättegången, i inspelade förhör.

Tingsrätten meddelar sin dom den 19 juni.