09 jun 2014 18:00

07 jan 2015 10:14

Arla fick inte mildrade utsläppskrav

Arla ska lämna Skövde, men processen med att få till ett nytt miljötillstånd pågår fortfarande. Arla överklagade beslutet från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation och fick delvis rätt att i mark- och miljödomstolen.

Domstolen stryker ett av villkoren enligt Arlas överklagande, men de sänker inte de provisoriska begränsningsvärden som Arla begärt. Tekniska förvaltningen gjorde bedömningen att reningsverket skulle klara att ta hand om avloppsvattnet under den tid kesotillverkningen finns kvar i Skövde, men det räckte inte för domstolen.

Domstolen anser dock inte att det går att sänka värdena och hänvisar till att reningsverket haft för höga kväveutsläpp på senare år.

Arla ska lämna Skövde, men processen med att få till ett nytt miljötillstånd pågår fortfarande. Arla överklagade beslutet från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation och fick delvis rätt att i mark- och miljödomstolen.

Domstolen stryker ett av villkoren enligt Arlas överklagande, men de sänker inte de provisoriska begränsningsvärden som Arla begärt. Tekniska förvaltningen gjorde bedömningen att reningsverket skulle klara att ta hand om avloppsvattnet under den tid kesotillverkningen finns kvar i Skövde, men det räckte inte för domstolen.

Domstolen anser dock inte att det går att sänka värdena och hänvisar till att reningsverket haft för höga kväveutsläpp på senare år.