09 jun 2014 10:50

07 jan 2015 10:14

IVO-kritik efter övergrepp

OMVÅRDNAD: Lex Sarah-ärende dröjde fem månader

När en personlig assistent i Skövde kommun begick ett fysiskt övergrepp mot en funktionshindrad tog det fem månader för omvårdnadsnämnden att utreda ärendet. Nu får kommunen kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Händelsen inträffade i november förra året. Enligt kommunens Lex Sarah-anmälan i ärendet, ska den personliga assistenten haft samarbetsproblem med personal från hemtjänsten. I samband med ett lyft av den funktionshindrade brukaren från sin rullstol, ska hemtjänstens personal ha påpekat för assistenten att hon gjorde fel och att brukaren hamnade snett. I stället för att hjälpas åt och på ett värdigt sätt lyfta brukaren i rätt position, ska assistenten ha ställt sig framför den funktionshindrade, tryckts sin hand under dennes hals och sedan klappat till den funktionshindrade på kinden, med ett stort blåmärke på kind, haka och upp mot tinningen som följd.

Omvårdnadsnämnden Lex Sarah-anmälde händelsen i december och den personliga assistenten stängdes av från sin tjänst. Nämndens utredning i ärendet inkom dock till Inspektionen för vård och omsorg, IVI, först i maj månad, vilket kommunen nu får kritik för.

Det fem månader långa dröjsmålet med utredningen av övergreppet är ett brott mot föreskrifterna, konstaterar IVO. Omvårdnadsnämnden uppmanas till regelbundna egenkontroller för att undvika liknande händelser i framtiden. I övrigt finner IVO att nämnden vidtagit nödvändiga åtgärder. Den personliga assistenten har efter övergreppet omplacerats inom annan kommunal verksamhet.

Händelsen inträffade i november förra året. Enligt kommunens Lex Sarah-anmälan i ärendet, ska den personliga assistenten haft samarbetsproblem med personal från hemtjänsten. I samband med ett lyft av den funktionshindrade brukaren från sin rullstol, ska hemtjänstens personal ha påpekat för assistenten att hon gjorde fel och att brukaren hamnade snett. I stället för att hjälpas åt och på ett värdigt sätt lyfta brukaren i rätt position, ska assistenten ha ställt sig framför den funktionshindrade, tryckts sin hand under dennes hals och sedan klappat till den funktionshindrade på kinden, med ett stort blåmärke på kind, haka och upp mot tinningen som följd.

Omvårdnadsnämnden Lex Sarah-anmälde händelsen i december och den personliga assistenten stängdes av från sin tjänst. Nämndens utredning i ärendet inkom dock till Inspektionen för vård och omsorg, IVI, först i maj månad, vilket kommunen nu får kritik för.

Det fem månader långa dröjsmålet med utredningen av övergreppet är ett brott mot föreskrifterna, konstaterar IVO. Omvårdnadsnämnden uppmanas till regelbundna egenkontroller för att undvika liknande händelser i framtiden. I övrigt finner IVO att nämnden vidtagit nödvändiga åtgärder. Den personliga assistenten har efter övergreppet omplacerats inom annan kommunal verksamhet.