09 jun 2014 10:01

07 jan 2015 09:56

Loringaskogen blir naturreservat

Loringaskogen innehåller bland annat betesmarker, ädellövskog och rikkärr. Nu blir området naturreservat efter beslut av länsstyrelsen.

Loringaskogen ligger på Billingens sydöstra sluttning strax söder om Skultorp. Marken är kalkpåverkad och har källor som trycker fram från berggrunden.

– En fortsatt god skötsel med betesdjur och viss röjning samt slåtter är andra viktiga förutsättningar för att områdets naturvärden ska kunna bevaras och utvecklas, säger Örjan Nilsson, biolog på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

I området finns många olika växter, exempelvis majviva, flera olika orkidéer samt sällsynta svampar.

I naturreservatet, som är 23 hektar stort, anläggs en parkering för besökare.

Marken ägs av Joakim Furhoff på Loringa egendom.

Loringaskogen ligger på Billingens sydöstra sluttning strax söder om Skultorp. Marken är kalkpåverkad och har källor som trycker fram från berggrunden.

– En fortsatt god skötsel med betesdjur och viss röjning samt slåtter är andra viktiga förutsättningar för att områdets naturvärden ska kunna bevaras och utvecklas, säger Örjan Nilsson, biolog på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

I området finns många olika växter, exempelvis majviva, flera olika orkidéer samt sällsynta svampar.

I naturreservatet, som är 23 hektar stort, anläggs en parkering för besökare.

Marken ägs av Joakim Furhoff på Loringa egendom.