09 jun 2014 11:58

07 jan 2015 10:14

Spädbarns rörelser inspiration för robotar

HÖGSKOLAN

Kunskap om hur människor och djur fungerar är en stor inspirationskälla vid utveckling av robotar. Levande varelser har förmågan att anpassa sig till en ständigt föränderlig värld, och att ge robotar en liknande förmåga kan innebära nya möjligheter.

Cai Li, doktorand vid Högskolan i Skövde, forskar om tekniker som gör att roboten kan lära sig krypa och gå för att sedan utveckla och förfina sina färdigheter samt anpassa sig till nya förutsättningar.

– Ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv är robotens förmåga att lära sig central. Det jag har fokuserat på i min forskning är hur en robot kan röra sig i en föränderlig miljö av egen kraft, och min inspiration i forskningen har varit att studera hur spädbarn lär sig krypa för att sedan stå och ta sina första steg, säger Cai Li.

Ett användningsområde för en robot som kan anpassa sig och sina rörelser efter en föränderlig miljö, är till exempel vid olyckor som innefattar radioaktiv strålning, exempelvis ett havererat kärnkraftverk.

En robot som kan ta sig in, sanera och anpassa sig efter en miljö som man inte vet hur den ser ut, vore en tillgång.

Kunskap om hur människor och djur fungerar är en stor inspirationskälla vid utveckling av robotar. Levande varelser har förmågan att anpassa sig till en ständigt föränderlig värld, och att ge robotar en liknande förmåga kan innebära nya möjligheter.

Cai Li, doktorand vid Högskolan i Skövde, forskar om tekniker som gör att roboten kan lära sig krypa och gå för att sedan utveckla och förfina sina färdigheter samt anpassa sig till nya förutsättningar.

– Ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv är robotens förmåga att lära sig central. Det jag har fokuserat på i min forskning är hur en robot kan röra sig i en föränderlig miljö av egen kraft, och min inspiration i forskningen har varit att studera hur spädbarn lär sig krypa för att sedan stå och ta sina första steg, säger Cai Li.

Ett användningsområde för en robot som kan anpassa sig och sina rörelser efter en föränderlig miljö, är till exempel vid olyckor som innefattar radioaktiv strålning, exempelvis ett havererat kärnkraftverk.

En robot som kan ta sig in, sanera och anpassa sig efter en miljö som man inte vet hur den ser ut, vore en tillgång.