09 jun 2014 21:15

07 jan 2015 10:14

Vedeldning får fortsätta

En villaägare i Timmersdala som klagat över att en granne eldar ved på störande sätt fick inte gehör hos Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Länsstyrelsen avslår överklagandet och stödjer sig på Miljönämnden Östra Skaraborgs tidigare utredning och beslut. Enligt den klarar både veden och eldningsutrustningen de krav som finns.

Fastighetsägaren anser att röken från eldningen skapar stor olägenhet för familjen, men Mös gör inte den bedömningen.

En villaägare i Timmersdala som klagat över att en granne eldar ved på störande sätt fick inte gehör hos Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Länsstyrelsen avslår överklagandet och stödjer sig på Miljönämnden Östra Skaraborgs tidigare utredning och beslut. Enligt den klarar både veden och eldningsutrustningen de krav som finns.

Fastighetsägaren anser att röken från eldningen skapar stor olägenhet för familjen, men Mös gör inte den bedömningen.