09 jun 2014 15:36

07 jan 2015 10:14

Skövdeutställning till Naturhistoriska

HÖGSKOLAN

Utställningen ”Att döma av utseendet”, som visades 15 mars – 31 maj på Stadsmuseet i Skövde, går nu vidare till Göteborg. Där kommer den att visas på Naturhistoriska museet från 27 juni till årsskiftet.

Utställningen är ett samarbete mellan Stadsmuseet och Högskolan i Skövde. Den baseras på Lars Vipsjös och Kevin Bergstens bok ”Tecknad karaktär. Anatomi, fysionomi och psykologi” och projektledare var museipedagogen Tomas Olausson.

I utställningen blandas historia med nutid och det är synen på människokroppen som står i fokus. Utställningen gestaltar och problematiserar kring kroppsideal, normer och fördomar, från antikens skulpturer föreställande gudar med idealiserade kroppar, till stereotypa karaktärer i dagens medier.

Utställningen ”Att döma av utseendet”, som visades 15 mars – 31 maj på Stadsmuseet i Skövde, går nu vidare till Göteborg. Där kommer den att visas på Naturhistoriska museet från 27 juni till årsskiftet.

Utställningen är ett samarbete mellan Stadsmuseet och Högskolan i Skövde. Den baseras på Lars Vipsjös och Kevin Bergstens bok ”Tecknad karaktär. Anatomi, fysionomi och psykologi” och projektledare var museipedagogen Tomas Olausson.

I utställningen blandas historia med nutid och det är synen på människokroppen som står i fokus. Utställningen gestaltar och problematiserar kring kroppsideal, normer och fördomar, från antikens skulpturer föreställande gudar med idealiserade kroppar, till stereotypa karaktärer i dagens medier.