09 jun 2014 15:35

07 jan 2015 10:14

Gemenskap stärker tonårsflickor

HÖGSKOLAN

För tonårsflickor innebär att ”må bra” att vistas i miljöer där de kan känna att livet är meningsfullt tillsammans med andra, där de kan uppleva gemenskap, tillåts växa som människor och utveckla självkännedom.

Det visar en avhandling av Margaretha Larsson, adjunkt vid Högskolan i Skövde.

Dessutom behöver tonårsflickorna kunna balansera utmaningar och hantera det dagliga livet trots att vardagslivet kan präglas av en känslomässig berg- och dalbana. När de känner sig sedda på ett sätt som utgår från tonårsflickans levda situation och sammanhang då kan de må bra.

– Min forskning kan hjälpa skolsköterskor i sitt professionsutövande och ge dem verktyg att på bästa sätt prata med tonårsflickor och verkligen finnas där för deras skull. Avhandlingen kan också hjälpa föräldrar till tonårsflickor hur de på bästa sätt stärker och stöttar sin dotter, säger Margaretha Larsson.

Margarethas råd till föräldrar med tonårsflickor: Lyssna på din dotter, skapa tillitsfulla relationer med en ömsesidig vilja och intresse för att mötas, och anpassa ditt föräldraskap i takt med flickans utveckling och behov.

För tonårsflickor innebär att ”må bra” att vistas i miljöer där de kan känna att livet är meningsfullt tillsammans med andra, där de kan uppleva gemenskap, tillåts växa som människor och utveckla självkännedom.

Det visar en avhandling av Margaretha Larsson, adjunkt vid Högskolan i Skövde.

Dessutom behöver tonårsflickorna kunna balansera utmaningar och hantera det dagliga livet trots att vardagslivet kan präglas av en känslomässig berg- och dalbana. När de känner sig sedda på ett sätt som utgår från tonårsflickans levda situation och sammanhang då kan de må bra.

– Min forskning kan hjälpa skolsköterskor i sitt professionsutövande och ge dem verktyg att på bästa sätt prata med tonårsflickor och verkligen finnas där för deras skull. Avhandlingen kan också hjälpa föräldrar till tonårsflickor hur de på bästa sätt stärker och stöttar sin dotter, säger Margaretha Larsson.

Margarethas råd till föräldrar med tonårsflickor: Lyssna på din dotter, skapa tillitsfulla relationer med en ömsesidig vilja och intresse för att mötas, och anpassa ditt föräldraskap i takt med flickans utveckling och behov.