09 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:45

"Cementa kommer bli kvar i Skövde"

Domen var ett bakslag, men de tyska ägarna i Heidelbergkoncernen säger att Cementa blir kvar i Skövde lång tid framöver oavsett utgången i nästa domstolsinstans.

– Cementa kommer inte att lämna Skövde. Värdena i fabriken, kalkstensreserven och i personalens kompetens är alldeles för stora, säger fabrikschefen Matilda Hoffstedt, som i förra veckan satt i samtal med ledningen för den nordeuropeiska delen av jättekoncernen Heidelberg Cement.

Ledningen ger projektgruppen fortsatt förtroende att arbeta med ansökan, men den förstärks i arbetet med att ta fram en överklagan till mark- och miljööverdomstolen.

– Vi vill bevisa att vi inte kommer att påverka Natura 2000-området. Den bevisbördan ligger på oss, men jag är säker på att vi kommer att fixa det.

Men om ni ändå skulle förlora, hur ska ni då få fram kalksten till produktionen?

– Vi jobbar inte med alternativa lösningar i dag utan har full tro på att vi får igenom vår ansökan.

Överklagan kommer att lämnas in nästa vecka, men Matilda Hoffstedt uppskattar att processen i Mark- och mijlööverdomstolen kan ta upp till ett år.

– Cementa kommer inte att lämna Skövde. Värdena i fabriken, kalkstensreserven och i personalens kompetens är alldeles för stora, säger fabrikschefen Matilda Hoffstedt, som i förra veckan satt i samtal med ledningen för den nordeuropeiska delen av jättekoncernen Heidelberg Cement.

Ledningen ger projektgruppen fortsatt förtroende att arbeta med ansökan, men den förstärks i arbetet med att ta fram en överklagan till mark- och miljööverdomstolen.

– Vi vill bevisa att vi inte kommer att påverka Natura 2000-området. Den bevisbördan ligger på oss, men jag är säker på att vi kommer att fixa det.

Men om ni ändå skulle förlora, hur ska ni då få fram kalksten till produktionen?

– Vi jobbar inte med alternativa lösningar i dag utan har full tro på att vi får igenom vår ansökan.

Överklagan kommer att lämnas in nästa vecka, men Matilda Hoffstedt uppskattar att processen i Mark- och mijlööverdomstolen kan ta upp till ett år.