09 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:45

Facken om domen, jobben och debatten

Personalen på Cementa känner en växande oro för framtiden och för jobben efter den negativa domen.
– Men jag är fortfarande optimist och tror att vi får tillstånd, säger Sven Svensson, IF Metall.

Med 38 anställningsår på Cementa och bara några år kvar till pensionen behöver han inte vara särskilt bekymrad för sin personliga del, men han märker att det bland medlemmarna finns en växande oro.

– När jag frågade runt inför den här intervjun märkte jag att folk var mer oroliga än vad jag trott, säger Sven Svensson.

Udda situation

Mark- och miljödomstolen sa nej till fortsatta kalkstensbrytningar i Billingen den 28 maj. Ett oväntat besked för många och även om domen kommer att överklagas väntar nu en lång period av osäkerhet.

– Jobbet rullar på som vanligt, men det är en udda situation. Medlemmarna har en viss oro i bakgrunden om vad som ska hända och om vi kommer att klara det. Jag tycker att det är tråkigt att vi inte fick positivt besked, men hoppas och tror att vi ska klara det ändå, säger Erica Möller.

De två beskriver en arbetsplats med lojal personal som trivs med sitt yrke.

– Här finns många som har arbetat länge och många har varit trogna fram till pensionen. Nu har det varit ett generationsskifte med yngre som kommit in, men de flesta trivs med sitt jobb och med sin arbetsgivare. Vi har ett fritt jobb med stort eget ansvar, säger Erica Möller.

Överdrifter

Både 2010 och 2014 har debatten om Cementas framtid varit hård. Motståndarna till brytningarna har drivit en starkt kritisk linje till Cementa. Varken Cementaledningen eller facket har gått in i debatten på insändarsidor och sociala medier. Erika Möller och Sven Svensson anser att det finns både felaktigheter och övertoner i insändare och uttalanden från vissa kritiker.

– Man får ju intrycket att det är hela Billingen som ska bort eller att vi ska hela vägen upp till Hållsdammen, men det stämmer ju inte. Jag får många frågor om vad vi håller på med, men försöker förklara. Majoriteten av de människor jag möter har inget emot att vi bryter, säger Sven Svensson.

– Många medlemmar tycker att det blir felaktigheter i debatten som sprids vidare från mun till mun. Tillståndsansökan gäller ju till exempel bara brytningar i täkten, inte för fabriken i sig, kommenterar Erica Möller.

Arbetstillfällen hotas

Cementa och dess föregångare (Gullhögen) har varit en stark arbetsgivare i Skövde länge. På storhetstiden arbetade 400 personer på fabriken, men i dag är består personalstyrkan av 67 kollektivanställda och 27 tjänstemän.

– Med det är inte bara vi som berörs utan många andra är beroende av Cementa. Här finns Samhall, specialister och konsulter som regelbundet kommer hit för att göra service eller reparationer. Plus alla chaufförer som levererar och hämtar, påpekar de båda.

Med 38 anställningsår på Cementa och bara några år kvar till pensionen behöver han inte vara särskilt bekymrad för sin personliga del, men han märker att det bland medlemmarna finns en växande oro.

– När jag frågade runt inför den här intervjun märkte jag att folk var mer oroliga än vad jag trott, säger Sven Svensson.

Udda situation

Mark- och miljödomstolen sa nej till fortsatta kalkstensbrytningar i Billingen den 28 maj. Ett oväntat besked för många och även om domen kommer att överklagas väntar nu en lång period av osäkerhet.

– Jobbet rullar på som vanligt, men det är en udda situation. Medlemmarna har en viss oro i bakgrunden om vad som ska hända och om vi kommer att klara det. Jag tycker att det är tråkigt att vi inte fick positivt besked, men hoppas och tror att vi ska klara det ändå, säger Erica Möller.

De två beskriver en arbetsplats med lojal personal som trivs med sitt yrke.

– Här finns många som har arbetat länge och många har varit trogna fram till pensionen. Nu har det varit ett generationsskifte med yngre som kommit in, men de flesta trivs med sitt jobb och med sin arbetsgivare. Vi har ett fritt jobb med stort eget ansvar, säger Erica Möller.

Överdrifter

Både 2010 och 2014 har debatten om Cementas framtid varit hård. Motståndarna till brytningarna har drivit en starkt kritisk linje till Cementa. Varken Cementaledningen eller facket har gått in i debatten på insändarsidor och sociala medier. Erika Möller och Sven Svensson anser att det finns både felaktigheter och övertoner i insändare och uttalanden från vissa kritiker.

– Man får ju intrycket att det är hela Billingen som ska bort eller att vi ska hela vägen upp till Hållsdammen, men det stämmer ju inte. Jag får många frågor om vad vi håller på med, men försöker förklara. Majoriteten av de människor jag möter har inget emot att vi bryter, säger Sven Svensson.

– Många medlemmar tycker att det blir felaktigheter i debatten som sprids vidare från mun till mun. Tillståndsansökan gäller ju till exempel bara brytningar i täkten, inte för fabriken i sig, kommenterar Erica Möller.

Arbetstillfällen hotas

Cementa och dess föregångare (Gullhögen) har varit en stark arbetsgivare i Skövde länge. På storhetstiden arbetade 400 personer på fabriken, men i dag är består personalstyrkan av 67 kollektivanställda och 27 tjänstemän.

– Med det är inte bara vi som berörs utan många andra är beroende av Cementa. Här finns Samhall, specialister och konsulter som regelbundet kommer hit för att göra service eller reparationer. Plus alla chaufförer som levererar och hämtar, påpekar de båda.

33 fotbollsplaner

Området som Cementa vill bryta i är 23 hektar stort. Det motsvarar 33 fotbollsplaner (100x70 meter) Området sträcker sig cirka 500 meter västerut från Brandtorpsvägen och nuvarande brytfront.

Bolaget äger den aktuella marken.

Källa: