10 jun 2014 10:57

07 jan 2015 10:14

Högskolor lobbar för ny forskningsstrategi

Sverige behöver en ny strategi när det gäller fördelning av forskningsanslagen. Det menar högskolorna i Borås och Skövde, som under årets Almedalsvecka bjuder in politiker, näringsliv och sakkunniga till diskussion.

– Sverige behöver en smartare strategi som ökar forskningspotentialen för landets högskolor. Den företagsnära forskningen på högskolorna får i dag stå tillbaka i nationell forskningspolitik, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

– Den företagsnära och innovationstäta forskningen blomstrar på högskolorna. Ändå går bara 10 procent av de statliga forskningsanslagen till den, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

Sverige behöver en ny strategi när det gäller fördelning av forskningsanslagen. Det menar högskolorna i Borås och Skövde, som under årets Almedalsvecka bjuder in politiker, näringsliv och sakkunniga till diskussion.

– Sverige behöver en smartare strategi som ökar forskningspotentialen för landets högskolor. Den företagsnära forskningen på högskolorna får i dag stå tillbaka i nationell forskningspolitik, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

– Den företagsnära och innovationstäta forskningen blomstrar på högskolorna. Ändå går bara 10 procent av de statliga forskningsanslagen till den, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.