10 jun 2014 12:13

07 jan 2015 10:14

Skövdelärare slipper varning

Varningen som Skövde kommun gav en lärare efter att han anklagats för att ha kränkt en elev dras tillbaka. Enligt Johan Österström, Lärarnas Riksförbund i Skövde, är läraren mycket lättad över beskedet.

Det var i samband med planeringen inför en skolresa förra året som eleven kände sig kränkt av en lärare. Enligt eleven och flera av klasskamraterna har lärarens uttalande till eleven – och inför klassen – tolkats som om eleven var tjock. En utredning som rektorn genomförde slog fast att även om ordet tjock inte använts så kan eleven ha tolkat det så. Rektorn konstaterade att läraren uttryckt sig otydligt och obetänksamt när han beskrev säkerhetsaspekter inför resan så att budskapet kunde misstolkas.

Men även om rektorn i utredningen slog fast att läraren inte använt något kränkande ord mot eleven var kommunen bestämd – läraren skulle varnas.

Sedan dess har förhandlingar pågått. Lärarnas Riksförbund som företrätt läraren har hela tiden ansett att ingen varning skulle delas ut och när den ändå kom har man därefter kämpat för att den ska tas bort.

– Nyligen nådde vi en förlikning i denna ganska segdragna historia. Det skedde i en central tvisteförhandling, säger Johan Österström, Lärarnas Riksförbund.

I förhandlingen kom man fram till att SKL ska rekommendera kommunen att dra tillbaka den skriftliga varningen.

– De rekommenderar, men det har nog aldrig hänt att en kommun inte har följt en liknande rekommendation.

En förhandling är ett givande och ett tagande, därför fick Lärarnas Riksförbund slutligen släppa kravet på att läraren också skulle få skadestånd.

– Men han är ändå nöjd och lättad och känner att han har fått upprättelse. Han har känt sig utpekad.

Det var i samband med planeringen inför en skolresa förra året som eleven kände sig kränkt av en lärare. Enligt eleven och flera av klasskamraterna har lärarens uttalande till eleven – och inför klassen – tolkats som om eleven var tjock. En utredning som rektorn genomförde slog fast att även om ordet tjock inte använts så kan eleven ha tolkat det så. Rektorn konstaterade att läraren uttryckt sig otydligt och obetänksamt när han beskrev säkerhetsaspekter inför resan så att budskapet kunde misstolkas.

Men även om rektorn i utredningen slog fast att läraren inte använt något kränkande ord mot eleven var kommunen bestämd – läraren skulle varnas.

Sedan dess har förhandlingar pågått. Lärarnas Riksförbund som företrätt läraren har hela tiden ansett att ingen varning skulle delas ut och när den ändå kom har man därefter kämpat för att den ska tas bort.

– Nyligen nådde vi en förlikning i denna ganska segdragna historia. Det skedde i en central tvisteförhandling, säger Johan Österström, Lärarnas Riksförbund.

I förhandlingen kom man fram till att SKL ska rekommendera kommunen att dra tillbaka den skriftliga varningen.

– De rekommenderar, men det har nog aldrig hänt att en kommun inte har följt en liknande rekommendation.

En förhandling är ett givande och ett tagande, därför fick Lärarnas Riksförbund slutligen släppa kravet på att läraren också skulle få skadestånd.

– Men han är ändå nöjd och lättad och känner att han har fått upprättelse. Han har känt sig utpekad.