11 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:45

"Bevarandeivern får inte ta över"

NYHETER: Leif Walterum om Skövdes framtid

– Vi måste lyfta blicken, bevarandeivern får inte ta över även om förändring ofta möter motstånd – som byggnation vid gamla Tingshuset.
Skövde måste ha siktet inställt betydligt längre fram än år 2025, anser kommunalrådet Leif Walterum (C).

Leif Walterum är bestämd i sin uppfattning – Skövde måste växa för att klara konkurrensen från andra ”regionhuvudstäder”.

– I den jämförelsen är Skövde en av de minsta, men att Skövde växer är av största vikt för hela Skaraborg. Det handlar om arbetstillfällen och intresset för investerare att satsa i Skövde. När jag möter politiker från andra tillväxtkommuner talar de hela tiden om att utmaningen är att skapa en samsyn mellan alla olika aktörer i kommunen.

Utmaning nu

– Jag känner att vi i Skövde står inför den utmaningen nu.

Leif Walterum anser bland annat att det i Skövde lätt blir en diskussion om här och nu.

– Det gäller bland annat trafiksituationen, Tingshusparken och likväl den fördjupade översiktsplanen för Skövde centrum. Men det är i stället nu vi har chansen – och den kommer inte igen – att skapa bred samsyn kring kommande nödvändiga steg för att Skövde ska växa.

Och här handlar det inte om att ha blicken riktad mot 2025 och visionen om de 60 000 invånare som kommunen enligt dagens prognoser kommer att nå. I stället ska vi landa på 2040-2050 och se framför oss att Skövde har 80 000 invånare.

Motstånd mot förändring

– Vi måste sikta längre fram i tiden i samhällsplaneringen och alla måste ta på sig de glasögonen – det går inte att fastna i gamla hjulspår. Att Skövde behöver fler bostäder centralt är väldigt tydligt och där måste vi ta nästa kliv. Tyvärr hör man ofta ”bygg gärna, men inte här”.

Walterum ger sig in i en mycket infekterad fråga när han nämner Tingshusparken och bebyggelse där.

– Förändring möter ofta motstånd, det ser vi i bland annat frågan om byggnation vid gamla Tingshuset, överklagande av detaljplaner är snarare regel än undantag. Synpunkter ska givetvis beaktas, men det är viktigt att bevarandeivern inte tar över. Kortsiktighet och populism får inte ta över samhällsplaneringen.

– Jag menar inte att någon har försökt skapa kortsiktiga politiska poäng, men det är också viktigt att det inte blir så. Vi måste ha en gemensam bild av hur Skövde ska se ut.

Leif Walterum är bestämd i sin uppfattning – Skövde måste växa för att klara konkurrensen från andra ”regionhuvudstäder”.

– I den jämförelsen är Skövde en av de minsta, men att Skövde växer är av största vikt för hela Skaraborg. Det handlar om arbetstillfällen och intresset för investerare att satsa i Skövde. När jag möter politiker från andra tillväxtkommuner talar de hela tiden om att utmaningen är att skapa en samsyn mellan alla olika aktörer i kommunen.

Utmaning nu

– Jag känner att vi i Skövde står inför den utmaningen nu.

Leif Walterum anser bland annat att det i Skövde lätt blir en diskussion om här och nu.

– Det gäller bland annat trafiksituationen, Tingshusparken och likväl den fördjupade översiktsplanen för Skövde centrum. Men det är i stället nu vi har chansen – och den kommer inte igen – att skapa bred samsyn kring kommande nödvändiga steg för att Skövde ska växa.

Och här handlar det inte om att ha blicken riktad mot 2025 och visionen om de 60 000 invånare som kommunen enligt dagens prognoser kommer att nå. I stället ska vi landa på 2040-2050 och se framför oss att Skövde har 80 000 invånare.

Motstånd mot förändring

– Vi måste sikta längre fram i tiden i samhällsplaneringen och alla måste ta på sig de glasögonen – det går inte att fastna i gamla hjulspår. Att Skövde behöver fler bostäder centralt är väldigt tydligt och där måste vi ta nästa kliv. Tyvärr hör man ofta ”bygg gärna, men inte här”.

Walterum ger sig in i en mycket infekterad fråga när han nämner Tingshusparken och bebyggelse där.

– Förändring möter ofta motstånd, det ser vi i bland annat frågan om byggnation vid gamla Tingshuset, överklagande av detaljplaner är snarare regel än undantag. Synpunkter ska givetvis beaktas, men det är viktigt att bevarandeivern inte tar över. Kortsiktighet och populism får inte ta över samhällsplaneringen.

– Jag menar inte att någon har försökt skapa kortsiktiga politiska poäng, men det är också viktigt att det inte blir så. Vi måste ha en gemensam bild av hur Skövde ska se ut.