12 jun 2014 06:00

07 jan 2015 09:56

Amorterar på lånen med elnätsvinsten

KOMMUNALT: Medvind i ekonomin

Skövde kommun gör 187 miljoner kronor i reavinst på försäljningen av elnätet.
Pengar som nu används till att amortera ned skuldbördan.

I 2014 års resultat kommer försäljningen av det kommunala elnätet till kommunalt ägda Skövdenät AB redovisas. Reavinsten för kommunen blir 187 miljoner kronor.

Delar av den vinsten används nu till att sänka kommunens skulder. En amortering om 50 miljoner har gjorts och ytterligare en är planerad.

Hur resten av vinsten kommer att användas är inte klart, men en tanke kan vara att finansiera Skövdes del i den kommande utbyggnaden av E20. Skövdes del blir minst 81 miljoner kronor.

– Det vet vi inte än, men det skapar förutsättningar i alla fall, säger Katarina Jonsson (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Ökade skatteintäkter

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände på onsdagen tertialrapporten för januari–april. Prognosen pekar på att kommunen under 2014 kommer att göra 28 miljoner kronor i överskott, vilket är 10,8 miljoner kronor bättre än budget.

Förbättringen består i att skatteintäkterna ökar med sex miljoner mer än beräknat och att nämnderna ligger bättre till än budget. Att skuldbördan sänks med 100 miljoner kronor minskar också kapitalkostnaderna.

– Det är positivt att vi ökar våra skatteintäkter och det stärker oss även inför kommande år. Det är ett styrkebesked att vi har stabila verksamheter, säger Katarina Jonsson.

Skövde kommun ökade med 652 invånare i ifjol vilket ökat skatteunderlaget.

Mer pengar till underhåll

Fastighetsunderhållet används ofta som budgetregulator och i tuffa tider blir det mindre pengar till underhåll. Nu är det tvärtom och nu föreslås att fullmäktige beslutar att tekniska nämnden får ytterligare sex miljoner kronor till fastighetsunderhåll för 2014.

– En prioritering från Alliansen, men det är upp till tekniska att avgöra var pengarna gör bäst nytta, säger Jonsson.

Enligt tidigare bedömning från tekniska finns det stora behov av insatser för att komma i kapp med underhållet.

I 2014 års resultat kommer försäljningen av det kommunala elnätet till kommunalt ägda Skövdenät AB redovisas. Reavinsten för kommunen blir 187 miljoner kronor.

Delar av den vinsten används nu till att sänka kommunens skulder. En amortering om 50 miljoner har gjorts och ytterligare en är planerad.

Hur resten av vinsten kommer att användas är inte klart, men en tanke kan vara att finansiera Skövdes del i den kommande utbyggnaden av E20. Skövdes del blir minst 81 miljoner kronor.

– Det vet vi inte än, men det skapar förutsättningar i alla fall, säger Katarina Jonsson (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Ökade skatteintäkter

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände på onsdagen tertialrapporten för januari–april. Prognosen pekar på att kommunen under 2014 kommer att göra 28 miljoner kronor i överskott, vilket är 10,8 miljoner kronor bättre än budget.

Förbättringen består i att skatteintäkterna ökar med sex miljoner mer än beräknat och att nämnderna ligger bättre till än budget. Att skuldbördan sänks med 100 miljoner kronor minskar också kapitalkostnaderna.

– Det är positivt att vi ökar våra skatteintäkter och det stärker oss även inför kommande år. Det är ett styrkebesked att vi har stabila verksamheter, säger Katarina Jonsson.

Skövde kommun ökade med 652 invånare i ifjol vilket ökat skatteunderlaget.

Mer pengar till underhåll

Fastighetsunderhållet används ofta som budgetregulator och i tuffa tider blir det mindre pengar till underhåll. Nu är det tvärtom och nu föreslås att fullmäktige beslutar att tekniska nämnden får ytterligare sex miljoner kronor till fastighetsunderhåll för 2014.

– En prioritering från Alliansen, men det är upp till tekniska att avgöra var pengarna gör bäst nytta, säger Jonsson.

Enligt tidigare bedömning från tekniska finns det stora behov av insatser för att komma i kapp med underhållet.