12 jun 2014 06:00

07 jan 2015 10:14

Kommunanställd uppsagd efter övergrepp

Anmäld för våld och kränkningar

En anställd inom omvårdnadsförvaltningen i Skövde har sagts upp av kommunen. Personen har vid två tillfällen anmälts för övergrepp mot både äldre och en funktionshindrad på två olika arbetsplatser.

Den anställda vid omvårdnadsförvaltningen sades formellt upp tidigare i veckan. Uppsägningen har skett efter förhandlingar mellan arbetsgivaren Skövde kommun och den anställdas fackliga organisation.

– I samband med den första lex Sarah-anmälan stängdes hon av från sitt arbete under en period. Efter förhandlingar mellan arbetsgivare och fack beslutade vi att hon skulle förflyttas. Hon skulle inte längre arbeta ensam enligt arbetsgivaren. Bedömningen var att det skulle fungera om hon bytte arbetsplats och arbetade i grupp, säger Camilla Rehnström, personalspecialist vid omvårdnadsförvaltningen.

En handlingsplan upprättades också. Men bara en kort tid senare inträffade nya saker på den nya arbetsplatsen, ett äldreboende i kommunen, som ledde till ytterligare en lex Sarah-anmälan.

– Då inleddes förhandlingarna återigen mellan arbetsgivare och fack och vi nådde nyligen en uppgörelse som nu har lett till att kvinnan inte längre är kvar i verksamheten. Hon sagts upp av kommunen.

Den anställde anmäldes för att i slutet av förra året ha tryckt sin hand under en funktionshindras hals och sedan klappat till den funktionshindrade på kinden, med ett stort blåmärke på kind, haka och upp mot tinningen som följd. Ärendet polisanmäldes också av den funktionshindrades gode man, men utredningen lades ner av polisen med motiveringen att det inte gick att styrka uppsåt.

Efter förflyttningen till ett äldreboende skedde nya övergrepp som också ledde till en lex Sarah-anmälan. Där skulle hon ha tagit hårt i de gamla, klippt deras naglar på ett smärtsamt vis och matat dem på ett sätt som gjort att annan personal fått ingripa för att förhindra att de satte i halsen.

Den anställda vid omvårdnadsförvaltningen sades formellt upp tidigare i veckan. Uppsägningen har skett efter förhandlingar mellan arbetsgivaren Skövde kommun och den anställdas fackliga organisation.

– I samband med den första lex Sarah-anmälan stängdes hon av från sitt arbete under en period. Efter förhandlingar mellan arbetsgivare och fack beslutade vi att hon skulle förflyttas. Hon skulle inte längre arbeta ensam enligt arbetsgivaren. Bedömningen var att det skulle fungera om hon bytte arbetsplats och arbetade i grupp, säger Camilla Rehnström, personalspecialist vid omvårdnadsförvaltningen.

En handlingsplan upprättades också. Men bara en kort tid senare inträffade nya saker på den nya arbetsplatsen, ett äldreboende i kommunen, som ledde till ytterligare en lex Sarah-anmälan.

– Då inleddes förhandlingarna återigen mellan arbetsgivare och fack och vi nådde nyligen en uppgörelse som nu har lett till att kvinnan inte längre är kvar i verksamheten. Hon sagts upp av kommunen.

Den anställde anmäldes för att i slutet av förra året ha tryckt sin hand under en funktionshindras hals och sedan klappat till den funktionshindrade på kinden, med ett stort blåmärke på kind, haka och upp mot tinningen som följd. Ärendet polisanmäldes också av den funktionshindrades gode man, men utredningen lades ner av polisen med motiveringen att det inte gick att styrka uppsåt.

Efter förflyttningen till ett äldreboende skedde nya övergrepp som också ledde till en lex Sarah-anmälan. Där skulle hon ha tagit hårt i de gamla, klippt deras naglar på ett smärtsamt vis och matat dem på ett sätt som gjort att annan personal fått ingripa för att förhindra att de satte i halsen.