12 jun 2014 13:47

07 jan 2015 10:14

Kommunal chef arbetsbefriad med lön

NYHETER: Förhandlingar pågår mellan kommun och fack

Per Swärd är inte längre måltidschef i kommunen – sedan i måndags är han arbetsfriad med lön.
– Jag vill inte kommentera skälen, det pågår förhandlingar, säger Karl Alexandersson, chef tekniska förvaltningen.

Per Swärd anställdes i oktober, en tid innan den nya måltidsorganisationen i kommunen skulle träda i kraft vid årsskiftet. Men sedan några dagar tillbaka är han inte längre måltidschef. Han är i stället arbetsfriad med lön.

Att så är fallet bekräftar Karl Alexanderson, chef vid tekniska förvaltningen, och den som tills vidare tagit över ansvaret som måltidschef. Men Alexanderson vill inte alls kommentera skälen till att Swärd plockats bort. Han poängterar dock att det inte handlar om några oegentligheter.

– Det jag säga är att det pågår en diskussion om en omorganisation för ledningen av måltidsorganisationen och vi gör det för verksamhetens bästa. Och det som är klart är att det inte är Per som ska leda den organisationen.

Varför Swärd är arbetsfriad med lön och inte i stället har andra arbetsuppgifter vill Alexanderson heller inte kommentera.

– Det pågår förhandlingar mellan oss och de fackliga organisationerna om det här och jag kan inte föregå de förhandlingarna. Jag vill inte här och nu redovisa skälen för den nuvarande situationen.

Enligt Alexanderson ska förhandlingarna avslutas inom ett par veckor.

På frågan om det inte är mycket ovanligt att en nyligen anställd chef tas bort ur organisationen och i stället arbetsbefrias med lön, svarar Alexanderson:

– Jag kan tillstå att det här är inget man önskar. Men ibland måste man göra förändringar även om det känns tråkigt.

Per Swärd anställdes i oktober, en tid innan den nya måltidsorganisationen i kommunen skulle träda i kraft vid årsskiftet. Men sedan några dagar tillbaka är han inte längre måltidschef. Han är i stället arbetsfriad med lön.

Att så är fallet bekräftar Karl Alexanderson, chef vid tekniska förvaltningen, och den som tills vidare tagit över ansvaret som måltidschef. Men Alexanderson vill inte alls kommentera skälen till att Swärd plockats bort. Han poängterar dock att det inte handlar om några oegentligheter.

– Det jag säga är att det pågår en diskussion om en omorganisation för ledningen av måltidsorganisationen och vi gör det för verksamhetens bästa. Och det som är klart är att det inte är Per som ska leda den organisationen.

Varför Swärd är arbetsfriad med lön och inte i stället har andra arbetsuppgifter vill Alexanderson heller inte kommentera.

– Det pågår förhandlingar mellan oss och de fackliga organisationerna om det här och jag kan inte föregå de förhandlingarna. Jag vill inte här och nu redovisa skälen för den nuvarande situationen.

Enligt Alexanderson ska förhandlingarna avslutas inom ett par veckor.

På frågan om det inte är mycket ovanligt att en nyligen anställd chef tas bort ur organisationen och i stället arbetsbefrias med lön, svarar Alexanderson:

– Jag kan tillstå att det här är inget man önskar. Men ibland måste man göra förändringar även om det känns tråkigt.