12 jun 2014 16:15

07 jan 2015 09:56

Hemvården backar nio miljoner

Skövde kommuns hemvårdsavdelning går back med nio miljoner kronor under 2014. Konkurrensen från privata företag är en orsak enligt Per Granat.

I dag utförs knappt 20 procent av hemvården av privata utförare. Kommunen har fortfarande för höga personalkostnader menar Granat. Ett arbete med att se över hemvården pågår och ett nytt planeringsverktyg testas i dag i två distrikt.

– Syftet är att få ut mer av personalen. Vi vill att de kan vara längre hos kund och få en bättre kontinuitet där samma personal återkommer oftare till samma brukare, säger Per Granat.

Dessutom görs justeringar i ersättningssystemet. Tidsåtgången för olika insatser – som att duscha eller ge mediciner – ger ersättning enligt schablon. Den är för låg för vissa insatser.

– Vi är inne och skruvar i den ersättningen och det kommer färdiga förslag i september, säger Granat.

Omvårdnadsförvaltningen väntas enligt tertialrapporten klara ett nollresultat då andra avdelningar enligt prognosen gör överskott.

Skövde kommuns hemvårdsavdelning går back med nio miljoner kronor under 2014. Konkurrensen från privata företag är en orsak enligt Per Granat.

I dag utförs knappt 20 procent av hemvården av privata utförare. Kommunen har fortfarande för höga personalkostnader menar Granat. Ett arbete med att se över hemvården pågår och ett nytt planeringsverktyg testas i dag i två distrikt.

– Syftet är att få ut mer av personalen. Vi vill att de kan vara längre hos kund och få en bättre kontinuitet där samma personal återkommer oftare till samma brukare, säger Per Granat.

Dessutom görs justeringar i ersättningssystemet. Tidsåtgången för olika insatser – som att duscha eller ge mediciner – ger ersättning enligt schablon. Den är för låg för vissa insatser.

– Vi är inne och skruvar i den ersättningen och det kommer färdiga förslag i september, säger Granat.

Omvårdnadsförvaltningen väntas enligt tertialrapporten klara ett nollresultat då andra avdelningar enligt prognosen gör överskott.