13 jun 2014 12:17

07 jan 2015 10:14

Foto: Johanna Drath

Tidanskolan

I idrottshallen samlades elever, lärare och föräldrar för att tacka för det gångna läsåret. Alla klasser stämde upp i sång, på bilden årskurs 1.