13 jun 2014 07:00

23 jan 2015 15:28

"Åtgärder måste sättas in snabbare"

Omvårdnadsförvaltningen arbetar med att bryta den stigande sjukfrånvaron hos omvårdnadspersonalen.
– Målet är att komma ner i sex procent, säger förvaltningschefen Per Granat.

Förvaltningens egna siffror skiljer sig från de i personalredovisningen och förvaltningschefen Per Granat säger att ökningen upp till åtta procents sjukfrånvaro har skett under de fyra senaste åren.

– Men nu är det ett extremt prioriterat område. Vi följer sjuktalen för att tidigt upptäcka mönster och snabbare sätta in åtgärder vid upprepad korttidsfrånvaro, säger Per Granat.

Förvaltningen har ett tätare samarbete med företagshälsan och alla chefer ska ha fokus på att aktivt arbeta med att sänka sjukfrånvaron.

Friskvårdsatsningar finns numera även på omvårdnadsförvaltningen och all kommunens personal har i dag gratis bad i Arena Skövde,

– Friskvårdssatsningarna är ett viktigt komplement, men de angriper inte själva sjukfrånvaron. Där krävs närvarande chefer som systematiskt arbetar med sin personal.

Granat menar att det är lite klichémässigt att peka på att omvårdnad har högsta sjuktalen och säger att det är en nationell trend med ökad sjukfrånvaro. Där ligger också omsorgsyrkena ofta högre.

– Jämfört med tekniska yrken där man har tidsplaner att följa har de kvinnodominerade yrkena ofta minutschema där de hela tiden möter människor med stora behov. Det är mer stressande och man har inte råd att ha en dålig dag på jobbet.

– Det är ett nationellt fenomen, men det betyder inte att det är okej utan vi ska bli bättre, säger Per Granat.

Arbetet med att trycka tillbaka sjukfrånvaron görs i dialog med de fackliga organisationerna och är politiskt förankrat.

– I våra styrkort har vi också tagit målet att komma ner i sex procent, säger omvårdnadsnämndens ordförande Ann-Katrin Jönsson (KD).

Förvaltningens egna siffror skiljer sig från de i personalredovisningen och förvaltningschefen Per Granat säger att ökningen upp till åtta procents sjukfrånvaro har skett under de fyra senaste åren.

– Men nu är det ett extremt prioriterat område. Vi följer sjuktalen för att tidigt upptäcka mönster och snabbare sätta in åtgärder vid upprepad korttidsfrånvaro, säger Per Granat.

Förvaltningen har ett tätare samarbete med företagshälsan och alla chefer ska ha fokus på att aktivt arbeta med att sänka sjukfrånvaron.

Friskvårdsatsningar finns numera även på omvårdnadsförvaltningen och all kommunens personal har i dag gratis bad i Arena Skövde,

– Friskvårdssatsningarna är ett viktigt komplement, men de angriper inte själva sjukfrånvaron. Där krävs närvarande chefer som systematiskt arbetar med sin personal.

Granat menar att det är lite klichémässigt att peka på att omvårdnad har högsta sjuktalen och säger att det är en nationell trend med ökad sjukfrånvaro. Där ligger också omsorgsyrkena ofta högre.

– Jämfört med tekniska yrken där man har tidsplaner att följa har de kvinnodominerade yrkena ofta minutschema där de hela tiden möter människor med stora behov. Det är mer stressande och man har inte råd att ha en dålig dag på jobbet.

– Det är ett nationellt fenomen, men det betyder inte att det är okej utan vi ska bli bättre, säger Per Granat.

Arbetet med att trycka tillbaka sjukfrånvaron görs i dialog med de fackliga organisationerna och är politiskt förankrat.

– I våra styrkort har vi också tagit målet att komma ner i sex procent, säger omvårdnadsnämndens ordförande Ann-Katrin Jönsson (KD).