13 jun 2014 07:00

23 jan 2015 15:45

Sjuktalen ökar

Facken kritiserar brist på arbetsmiljösatsningar

Sjukfrånvaron hos Skövde kommuns anställda ökar. Nu kommer kritik från de fackliga organisationerna att kommunen gör för lite för att bryta trenden.

Utvecklingen framgår av personalredovisningen hos Skövde kommun. För tredje året i rad ökar sjukskrivningarna och det gäller över hela linjen.

Samtliga förvaltningar, både män och kvinnor och alla åldersgrupper uppvisade i fjol högre sjukfrånvaro än under 2012.

Värst är läget hos omvårdnadsförvaltningen som i fjol hade åtta procents sjukfrånvaro bland sina medarbetare, vilket är två procentenheter högre än under 2012. (Se artikel nedan).

Oeniga

Nu reagerar också de fackliga organisationerna på den negativa utvecklingen. I det budgetförslag som ska behandlas på måndag i kommunfullmäktige saknas helt satsningar för att komma till rätta med problemen menar Kommunal, Vårdförbundet, Lärarförbundet, LR och Saco/Skolledarförbundet.

Facken står inte bakom budgeten utan hänvisar till en egen skrivelse som i fem punkter efterlyser satsningar som:

* sänker sjuktalen.

* förbättrar arbetsmiljön.

* minska antalet timanställda.

* höjer lönerna.

* ökar jämställdheten.

Inte arbetsrelaterat

Ansvarigt kommunalråd för personalfrågor är Leif Walterum (C). Han säger att man är medveten om utvecklingen.

– Vi tar siffrorna på största allvar och har begärt att man går på djupet för att ta fram de bakomliggande orsakerna. Mycket tyder på att det är andra orsaker än arbetsrelaterade som ligger bakom ökningen. SKL har visat att sjukskrivningarna i den offentliga sektorn ökar, säger Walterum.

Facken vill ha ökade satsningar!

– Jag är inte främmande för det, men först måste vi göra en analys för att kunna skjuta mitt i prick med åtgärderna i stället för med hagelsvärm, säger Walterum, som pekar på att kommunen på 90-talet hade tvåsiffriga sjukskrivningstal.

– Det är inget försvarstal, läget är annat i dag. Då hade vi anskrämliga siffror.

Tidig rehab, fri simning för kommunanställda, eget gym och stärkt företagshälsa är insatser som Walterum menar kommunen har gjort för att motverka sjukfrånvaron.

Utvecklingen framgår av personalredovisningen hos Skövde kommun. För tredje året i rad ökar sjukskrivningarna och det gäller över hela linjen.

Samtliga förvaltningar, både män och kvinnor och alla åldersgrupper uppvisade i fjol högre sjukfrånvaro än under 2012.

Värst är läget hos omvårdnadsförvaltningen som i fjol hade åtta procents sjukfrånvaro bland sina medarbetare, vilket är två procentenheter högre än under 2012. (Se artikel nedan).

Oeniga

Nu reagerar också de fackliga organisationerna på den negativa utvecklingen. I det budgetförslag som ska behandlas på måndag i kommunfullmäktige saknas helt satsningar för att komma till rätta med problemen menar Kommunal, Vårdförbundet, Lärarförbundet, LR och Saco/Skolledarförbundet.

Facken står inte bakom budgeten utan hänvisar till en egen skrivelse som i fem punkter efterlyser satsningar som:

* sänker sjuktalen.

* förbättrar arbetsmiljön.

* minska antalet timanställda.

* höjer lönerna.

* ökar jämställdheten.

Inte arbetsrelaterat

Ansvarigt kommunalråd för personalfrågor är Leif Walterum (C). Han säger att man är medveten om utvecklingen.

– Vi tar siffrorna på största allvar och har begärt att man går på djupet för att ta fram de bakomliggande orsakerna. Mycket tyder på att det är andra orsaker än arbetsrelaterade som ligger bakom ökningen. SKL har visat att sjukskrivningarna i den offentliga sektorn ökar, säger Walterum.

Facken vill ha ökade satsningar!

– Jag är inte främmande för det, men först måste vi göra en analys för att kunna skjuta mitt i prick med åtgärderna i stället för med hagelsvärm, säger Walterum, som pekar på att kommunen på 90-talet hade tvåsiffriga sjukskrivningstal.

– Det är inget försvarstal, läget är annat i dag. Då hade vi anskrämliga siffror.

Tidig rehab, fri simning för kommunanställda, eget gym och stärkt företagshälsa är insatser som Walterum menar kommunen har gjort för att motverka sjukfrånvaron.

Så ökar sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro 2013 hos kommunens förvaltningar i procent. 2012 års siffror inom parentes:

Skolan: 5,6 (5,0)

PBL: 3,9 (2,7)

Fritid: 5,1 (4,1)

Social: 4,9, (4,2)

KS stab: 4,1 (3,8)

Kultur: 4,1 (2,6)

Omvårdnad: 8,0 (6,0)

Tekniska: 4,7 (3,8)

Utbildning: 5,3 (4,2)

Totalt: 6,2 (5,5)

Källa: Skövde kommuns personalredovisning 2013