13 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:45

Skärpta p-regler kring Boulogner

Om många vill besöka Boulogner samtidigt – finns det plats för deras bilar?
– Det finns ett 40-tal p-platser runt parken som i dag oftast är fulla. Nu ska det bli 4-timmarsbegränsning på dem, säger Björn Berle, Skövde kommun.

Boulogners förvandling har knappast undgått någon – runt om i parken händer det saker som förhoppningsvis också ska leda till att fler Skövdebor vill besöka den. Inte minst badsjön och sandstranden som står klara inom kort, invigningen är den 28 juni.

Fullparkerat

Men om sommaren visar sig från sin bästa sida och många Skövdebor tar bilen till parken för att bada, var ställer de då sin bil? På vägen upp mot kårhuset finns ett 30-tal p-rutor, men de är i dag nästan alltid upptagna. I Skövde kommuns eget gestaltningsprogram för Boulogner står det att ”parkeringen är ofta full även när kårhuset är stängt vilket tyder på oreglerad okynnesparkering”.

– Står det så? Det visste jag inte. Men vi tror att det är pendlare som parkerar där, folk som arbetar i närheten. Men det kommer att bli ändring på det nu. Vi ska få bort dem som står hela dagarna där, säger Björn Berle, trafikingenjör vid Skövde kommun.

Max fyra timmar

Efter ett beslut i trafikutskottet ska det nämligen i fortsättningen enbart vara tillåtet att parkera i fyra timmar.

– Skyltar är beställda och de borde vara uppe nu, men de kommer att vara på plats i alla fall senast till invigningsdagen. Det är också sagt att fyratimmars-begränsningen i fortsättningen ska gälla mellan den 15 maj och 15 september.

Men beroende på efterfrågan på parkeringar i parken finns det ett delegationsbeslut där Björn Berle har rätt att justera bland annat datumen. Att regleringen inte ska gälla året runt, förklarar Berle med att det vore synd om parkeringarna inte används under vinterhalvåret.

Promenad från Mode

På andra sidan parken finns ett tiotal p-rutor som också ska tidsbegränsas. Men om det är ändå är fullt när folk kommer i bil och vill bada?

– Mode-parkeringen ligger ju i närheten och den är inte fullbelastad sommartid så där bör det finnas plats. Tidigare hade vi också gott om plats på Soldaten-parkerigen, gamla OKQ8. Men där blir den västra delen från och med måndag en uppställningsplats för Nobinas bussar.

Boulogners förvandling har knappast undgått någon – runt om i parken händer det saker som förhoppningsvis också ska leda till att fler Skövdebor vill besöka den. Inte minst badsjön och sandstranden som står klara inom kort, invigningen är den 28 juni.

Fullparkerat

Men om sommaren visar sig från sin bästa sida och många Skövdebor tar bilen till parken för att bada, var ställer de då sin bil? På vägen upp mot kårhuset finns ett 30-tal p-rutor, men de är i dag nästan alltid upptagna. I Skövde kommuns eget gestaltningsprogram för Boulogner står det att ”parkeringen är ofta full även när kårhuset är stängt vilket tyder på oreglerad okynnesparkering”.

– Står det så? Det visste jag inte. Men vi tror att det är pendlare som parkerar där, folk som arbetar i närheten. Men det kommer att bli ändring på det nu. Vi ska få bort dem som står hela dagarna där, säger Björn Berle, trafikingenjör vid Skövde kommun.

Max fyra timmar

Efter ett beslut i trafikutskottet ska det nämligen i fortsättningen enbart vara tillåtet att parkera i fyra timmar.

– Skyltar är beställda och de borde vara uppe nu, men de kommer att vara på plats i alla fall senast till invigningsdagen. Det är också sagt att fyratimmars-begränsningen i fortsättningen ska gälla mellan den 15 maj och 15 september.

Men beroende på efterfrågan på parkeringar i parken finns det ett delegationsbeslut där Björn Berle har rätt att justera bland annat datumen. Att regleringen inte ska gälla året runt, förklarar Berle med att det vore synd om parkeringarna inte används under vinterhalvåret.

Promenad från Mode

På andra sidan parken finns ett tiotal p-rutor som också ska tidsbegränsas. Men om det är ändå är fullt när folk kommer i bil och vill bada?

– Mode-parkeringen ligger ju i närheten och den är inte fullbelastad sommartid så där bör det finnas plats. Tidigare hade vi också gott om plats på Soldaten-parkerigen, gamla OKQ8. Men där blir den västra delen från och med måndag en uppställningsplats för Nobinas bussar.