14 jun 2014 06:00

07 jan 2015 09:56

Jula vill bygga efter sommaren

BYGGLOV

Jula vill komma i gång med att bygga sitt nya varuhus vid Stallsiken redan efter sommaren. Enligt bygglovsansökan handlar det om en byggnad med plats för ett Julavaruhus samt ytterligare två butiker.

Ärendet var inte färdigt för beslut i nämnden i veckan utan har nu delegerats till byggnadsutskottet.

Jula vill komma i gång med att bygga sitt nya varuhus vid Stallsiken redan efter sommaren. Enligt bygglovsansökan handlar det om en byggnad med plats för ett Julavaruhus samt ytterligare två butiker.

Ärendet var inte färdigt för beslut i nämnden i veckan utan har nu delegerats till byggnadsutskottet.