14 jun 2014 09:00

07 jan 2015 09:56

"Vänta med Attefallhuset"

SKÖVDE: Osäkerhet kring nya regelverket

Det finns flera osäkra faktorer i regelverket för det nya Attefallhuset. Byggnadsnämndens ordförande Orvar Eriksson (C) råder byggsugna att vänta med köpet tills frågetecknen rätats ut.

– Just nu är det osäkert att köpa in ett hus och räkna med att kunna bygga. Man ska inte ta för givet att det går, utan vi behöver reda ut vad som gäller först, säger Eriksson.

En orsak är att delar av Skövde ligger inom vad som är försvarets influensområde. Inom dessa områden kan bygglov ändå komma att krävas för ett Attefallhus som är tänkt som bostad.

För Skövdes del handlar om området kring skjutfältet i Klackstorp, men även stora ytor i hela kommunen som ligger inom flygvapnets influensområde.

Även för byggnation av fastigheter som ligger inom olika kulturmiljöprogram kan bygglov krävas.

Den nya lagstiftningen träder i kraft den 2 juli och tjänstemännen vid samhällsbyggnadsförvaltningen har redan fått en del samtal från Skövdebor.

Förändringarna är tänkt att förenkla utbyggnader, men bostadsminister Stefan Attefall fick kritik från flera håll för att inte lyssna på remissinstanserna och att hela förändringen drevs igenom alltför fort.

Bygglovschefen i Skövde, Claes Clausen, säger att man fram till den 2 juli hoppas kunna klara ut vad som gäller.

Han pekar på också att många av de byggnationer som förenklats ändå kommer att kräva att omfattande handlingar lämnas in med ansökan och att det krävs startbesked från nämnden.

Han varnar också för fler intressekonflikter med grannar.

– I dag reder vi ut saker innan det byggs, risken är att man tvingas göra det i efterhand i stället.

– Just nu är det osäkert att köpa in ett hus och räkna med att kunna bygga. Man ska inte ta för givet att det går, utan vi behöver reda ut vad som gäller först, säger Eriksson.

En orsak är att delar av Skövde ligger inom vad som är försvarets influensområde. Inom dessa områden kan bygglov ändå komma att krävas för ett Attefallhus som är tänkt som bostad.

För Skövdes del handlar om området kring skjutfältet i Klackstorp, men även stora ytor i hela kommunen som ligger inom flygvapnets influensområde.

Även för byggnation av fastigheter som ligger inom olika kulturmiljöprogram kan bygglov krävas.

Den nya lagstiftningen träder i kraft den 2 juli och tjänstemännen vid samhällsbyggnadsförvaltningen har redan fått en del samtal från Skövdebor.

Förändringarna är tänkt att förenkla utbyggnader, men bostadsminister Stefan Attefall fick kritik från flera håll för att inte lyssna på remissinstanserna och att hela förändringen drevs igenom alltför fort.

Bygglovschefen i Skövde, Claes Clausen, säger att man fram till den 2 juli hoppas kunna klara ut vad som gäller.

Han pekar på också att många av de byggnationer som förenklats ändå kommer att kräva att omfattande handlingar lämnas in med ansökan och att det krävs startbesked från nämnden.

Han varnar också för fler intressekonflikter med grannar.

– I dag reder vi ut saker innan det byggs, risken är att man tvingas göra det i efterhand i stället.

Fakta

Komplementbostadshuset – Attefallshuset – får vara högst 25 kvadratmeter stort och måste placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Inget bygglov krävs, däremot behövs en bygganmälan kommunen.

Lagstiftningen är klubbad av riksdagen och träder i kraft den 2 juli. Det innebär även andra lagändringar. En- och tvåbostadshus får byggas till med högst 15 kvadratmeter utan bygglov. Det blir även tillåtet att inreda enbostadshus med ytterligare en bostad utan bygglov.

Källa: