14 jun 2014 15:30

07 jan 2015 10:14

Försörjningsstöd kan nu sökas på nätet

Socialförvaltningen öppnar upp för e-tjänster. Nu går att söka både alkoholtillstånd och försörjningsstöd direkt på nätet.

Socialförvaltningen – i Skövde liksom i många andra kommuner – har varit försiktigt med att ta steget till digitaliserade ansökningar.

En viktig orsak har varit sekretessen och den IT-säkerhet som krävs.

Nu finns den dock på plats och socialförvaltningen ihop med IT-avdelningen har arbetat fram två tjänster som går att använda direkt på kommunens hemsida.

Restauranger kan söka alkoholtillstånd och människor i behov av försörjningsstöd kan lämna sin ansökan där. I båda fallen krävs e-legitimation.

– Vi vill underlätta för våra kunder och har fått positiva rapporter från företagare som ser det som en förbättring, säger socialnämndens ordförande Elisabeth Svalefelt (M).

Nästa steg är att införa en digital kommunikation inom socialjouren. Inom jourarbetet kan socialnämndens ordförande i 15 olika kommuner behöva skriva under akuta beslut. I ett pilotprojekt testas nu möjligheten att använda digitala underskrifter för att förenkla hanteringen.

Socialförvaltningen – i Skövde liksom i många andra kommuner – har varit försiktigt med att ta steget till digitaliserade ansökningar.

En viktig orsak har varit sekretessen och den IT-säkerhet som krävs.

Nu finns den dock på plats och socialförvaltningen ihop med IT-avdelningen har arbetat fram två tjänster som går att använda direkt på kommunens hemsida.

Restauranger kan söka alkoholtillstånd och människor i behov av försörjningsstöd kan lämna sin ansökan där. I båda fallen krävs e-legitimation.

– Vi vill underlätta för våra kunder och har fått positiva rapporter från företagare som ser det som en förbättring, säger socialnämndens ordförande Elisabeth Svalefelt (M).

Nästa steg är att införa en digital kommunikation inom socialjouren. Inom jourarbetet kan socialnämndens ordförande i 15 olika kommuner behöva skriva under akuta beslut. I ett pilotprojekt testas nu möjligheten att använda digitala underskrifter för att förenkla hanteringen.