14 jun 2014 19:30

07 jan 2015 10:14

100 personer utan sysselsättning

Svårt för psykiskt funktionshindrade

I Skövde har 100 personer med psykisk funktionsnedsättning varit helt utan sysselsättning senaste tolvmånadersperioden.

Det framgår av en inventering som gjordes under 2013 och nu tar socialnämnden över ansvaret för sysselsättningsverksamheten från arbetsmarknadsavdelningen.

– Vi kommer att kratta manegen för att få fler i sysselsättning. Vi ska erbjuda fler en sysselsättning, säger socialchefen Saeed Ardané.

Verksamheten bedrivs på Skaraborgsgatan och kommer att få namnet Actus. Där görs en del legoarbeten och det finns en snickarverkstad. Verksamheten behöver utvecklas ytterligare, men det handlar inte om att hitta arbetstillfällen utan att skapa en meningsfull vardag för fler.

Socialförvaltningen tar över hela organisationen med 5 anställda och 40-tal deltagare.

Det framgår av en inventering som gjordes under 2013 och nu tar socialnämnden över ansvaret för sysselsättningsverksamheten från arbetsmarknadsavdelningen.

– Vi kommer att kratta manegen för att få fler i sysselsättning. Vi ska erbjuda fler en sysselsättning, säger socialchefen Saeed Ardané.

Verksamheten bedrivs på Skaraborgsgatan och kommer att få namnet Actus. Där görs en del legoarbeten och det finns en snickarverkstad. Verksamheten behöver utvecklas ytterligare, men det handlar inte om att hitta arbetstillfällen utan att skapa en meningsfull vardag för fler.

Socialförvaltningen tar över hela organisationen med 5 anställda och 40-tal deltagare.