14 jun 2014 14:15

07 jan 2015 09:56

Socialförvaltningen organiserar om

Barn- och familjeavdelningen samt ungdomsavdelningen slås samman till en gemensam avdelning med tre nya enheter. Det är en effekt av att socialförvaltningen organiserar om. Även vuxenavdelningen och socialpsykiatrin förändras.

Den nya stöd- och utredningsavdelningen inriktas mot personer med psykisk funktionsnedsättning eller missbruk.

Avdelningscheferna Peter Alfh, Lena Ludvigsson och Ulrika Bergman erbjuds att fortsätta som avdelningschefer. Till försörjnings- och integrationsavdelningen kommer förvaltningen söka en ny chef.

Barn- och familjeavdelningen samt ungdomsavdelningen slås samman till en gemensam avdelning med tre nya enheter. Det är en effekt av att socialförvaltningen organiserar om. Även vuxenavdelningen och socialpsykiatrin förändras.

Den nya stöd- och utredningsavdelningen inriktas mot personer med psykisk funktionsnedsättning eller missbruk.

Avdelningscheferna Peter Alfh, Lena Ludvigsson och Ulrika Bergman erbjuds att fortsätta som avdelningschefer. Till försörjnings- och integrationsavdelningen kommer förvaltningen söka en ny chef.