14 jun 2014 06:00

07 jan 2015 10:14

Skövdebostäder får inte bygga

BYGGLOV

AB Skövdebostäder får inte bygga om en affärslokal på Kungsgatan till kontor och bobutik. Byggnadsnämnden säger nej med hänvisning till att ändringen strider mot detaljplanen som säger att det ska vara handel.

– Vi vill värna handeln och attraktionskraften i centrum, kommenterar bygglovschefen Claes Clausen.

Politikerna var eniga med tjänstemännen, men ordföranden Orvar Eriksson deltog inte i beslutet då han sitter i Skövdebostäders styrelse.

AB Skövdebostäder får inte bygga om en affärslokal på Kungsgatan till kontor och bobutik. Byggnadsnämnden säger nej med hänvisning till att ändringen strider mot detaljplanen som säger att det ska vara handel.

– Vi vill värna handeln och attraktionskraften i centrum, kommenterar bygglovschefen Claes Clausen.

Politikerna var eniga med tjänstemännen, men ordföranden Orvar Eriksson deltog inte i beslutet då han sitter i Skövdebostäders styrelse.