14 jun 2014 17:00

07 jan 2015 09:56

Fritidshus får bli 30 centimeter högre

SIMSJÖN

En fritidshusägare får bygga om sin stuga i Simsjön till en nockhöjd på 5,3 meter. Det beviljar byggnadsnämnden i Skövde sedan den fått bakläxa av länsstyrelsen.

Nämnden sa nej i februari med hänvisning till att områdesbestämmelserna tillåter högst 5,0 meter i nockhöjd. Fritidshusägaren överklagade och fick rätt hos länsstyrelsen som ser avvikelsen som liten och förenlig med områdesbestämmelserna. När byggnadsnämnden missade att överklaga länsstyrelsens beslut måste man nu rätta sig efter det.

– Men vi anser ändå inte det som prejudicerande. Det är 5,0 meter som gäller även i fortsättningen, säger byggnadsnämndens ordförande Orvar Eriksson (C).

Syftet med begränsningarna är att motverka ett utbrett permanentboende runt Simsjön.

Nämnden sa nej i februari med hänvisning till att områdesbestämmelserna tillåter högst 5,0 meter i nockhöjd. Fritidshusägaren överklagade och fick rätt hos länsstyrelsen som ser avvikelsen som liten och förenlig med områdesbestämmelserna. När byggnadsnämnden missade att överklaga länsstyrelsens beslut måste man nu rätta sig efter det.

– Men vi anser ändå inte det som prejudicerande. Det är 5,0 meter som gäller även i fortsättningen, säger byggnadsnämndens ordförande Orvar Eriksson (C).

Syftet med begränsningarna är att motverka ett utbrett permanentboende runt Simsjön.