14 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:45

Elins esplanad storsatsar

SKÖVDE: Stora förändringar på Norrmalm på gång

Elins esplanad vill bygga ut med 6 000–10 000 kvadratmeter och skapa plats för 7–8 nya butiker i en kommande stortsatsning.

Utbyggnaden är tänkt att ske de kommande tre–fyra åren och fastighetsägarna har inlett en dialog med Skövde kommun om planerna.

– Ägarna är mycket nöjda med Elins esplanad och ser att det finns förutsättningar för utveckla området ytterligare, säger Jens Lindgren, centrumchef för Elins Esplanad.

Långsiktig lösning

Han säger att man vill skapa långsiktigt hållbara lösningar för infrastrukturen på Norrmalm.

– Vi vill inte bara lämna in en bygglovsansökan utan söker en positiv dialog om att hitta bra lösningar på trafikflödena. Trafiksituationen är ansträngd, särskilt vid storhelger, och vi söker nu helhetslösningar.

Elins esplanad är i dag 30 000 kvadratmeter stort och i tankarna finns en utbyggnad på cirka 6 000–10 000 kvadratmeter.

– Det blir en större utbyggnad, men tanken är inte att bygga stora lådor utan ha fler mindre butiker, säger Lindgren.

Fastighetsägare till Elins esplanad är holländska Eurocommercial Properties.

Elins expansion blir en av flera pusselbitar i en framtida förändring av Norrmalm.

– Det kommer att ske en omdaning av området där vi på sikt får fler bostäder och mer handel, säger Orvar Eriksson, ordförande i byggnadsnämnden (C).

Kommunen planerar själva för nya bostäder på Mossagården och redan nästa höst kan också en helt ny skola stå färdig för inflyttning. Kunskapsskolan AB har ett avtal med fastighetsägaren om att bygga om tidigare Ahlsells till en skola för årskurs 4–9.

Pressad plan

Bolaget har sökt tillstånd, men Skolinspektionens svar kommer först under sommaren. Ombyggnaden går nu in i skarpt skede och på samhällsbyggnadsförvaltningen har ärendet fått förtur.

Arbetet med att ta fram detaljplaner och bygglov för att skolan ska hinna står klar hösten 2015 är pressat.

– Tidsplanen är optimerad. Den är laglig, men det finns inget utrymme för förseningar, säger bygglovschefen Claes Clausen.

Förutsättningar för att bygga om fastigheten till en skola bedöms som goda. Det finns möjligheter att skapa skolgård på baksidan och kommunikationsmöjligheterna är goda.

Utbyggnaden är tänkt att ske de kommande tre–fyra åren och fastighetsägarna har inlett en dialog med Skövde kommun om planerna.

– Ägarna är mycket nöjda med Elins esplanad och ser att det finns förutsättningar för utveckla området ytterligare, säger Jens Lindgren, centrumchef för Elins Esplanad.

Långsiktig lösning

Han säger att man vill skapa långsiktigt hållbara lösningar för infrastrukturen på Norrmalm.

– Vi vill inte bara lämna in en bygglovsansökan utan söker en positiv dialog om att hitta bra lösningar på trafikflödena. Trafiksituationen är ansträngd, särskilt vid storhelger, och vi söker nu helhetslösningar.

Elins esplanad är i dag 30 000 kvadratmeter stort och i tankarna finns en utbyggnad på cirka 6 000–10 000 kvadratmeter.

– Det blir en större utbyggnad, men tanken är inte att bygga stora lådor utan ha fler mindre butiker, säger Lindgren.

Fastighetsägare till Elins esplanad är holländska Eurocommercial Properties.

Elins expansion blir en av flera pusselbitar i en framtida förändring av Norrmalm.

– Det kommer att ske en omdaning av området där vi på sikt får fler bostäder och mer handel, säger Orvar Eriksson, ordförande i byggnadsnämnden (C).

Kommunen planerar själva för nya bostäder på Mossagården och redan nästa höst kan också en helt ny skola stå färdig för inflyttning. Kunskapsskolan AB har ett avtal med fastighetsägaren om att bygga om tidigare Ahlsells till en skola för årskurs 4–9.

Pressad plan

Bolaget har sökt tillstånd, men Skolinspektionens svar kommer först under sommaren. Ombyggnaden går nu in i skarpt skede och på samhällsbyggnadsförvaltningen har ärendet fått förtur.

Arbetet med att ta fram detaljplaner och bygglov för att skolan ska hinna står klar hösten 2015 är pressat.

– Tidsplanen är optimerad. Den är laglig, men det finns inget utrymme för förseningar, säger bygglovschefen Claes Clausen.

Förutsättningar för att bygga om fastigheten till en skola bedöms som goda. Det finns möjligheter att skapa skolgård på baksidan och kommunikationsmöjligheterna är goda.