16 jun 2014 17:15

07 jan 2015 09:56

Spelteknik utvecklar ambulanssjukvård

HÖGSKOLAN

Ett nytt simulatorträningscenter för ambulanssjukvård i Skövde, en nationell forskningsplattform med simuleringsträning och en certifieringsorganisation för hela Sveriges ambulanssjukvård är på gång genom ett samarbete mellan Högskolorna i Skövde och Borås samt Västra Götalandsregionen.

– Ett viktigt mål är att undersöka hur man kan använda simulatorer i träning och utbildning av ambulanssjuksköterskor, säger Per Backlund, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde samt projektansvarig.

I projektet ingår att utveckla teknik och metoder för forskning inom spel- och simuleringsteknik samt för simulator- och spelbaserad träning.

Högskolan i Skövde bidrar med simuleringsteknik och processmodellering, med influenser från spelvärlden, och Högskolan i Borås bidrar med prehospital akutsjukvård och det medicinska kunnandet.

Ett nytt simulatorträningscenter för ambulanssjukvård i Skövde, en nationell forskningsplattform med simuleringsträning och en certifieringsorganisation för hela Sveriges ambulanssjukvård är på gång genom ett samarbete mellan Högskolorna i Skövde och Borås samt Västra Götalandsregionen.

– Ett viktigt mål är att undersöka hur man kan använda simulatorer i träning och utbildning av ambulanssjuksköterskor, säger Per Backlund, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde samt projektansvarig.

I projektet ingår att utveckla teknik och metoder för forskning inom spel- och simuleringsteknik samt för simulator- och spelbaserad träning.

Högskolan i Skövde bidrar med simuleringsteknik och processmodellering, med influenser från spelvärlden, och Högskolan i Borås bidrar med prehospital akutsjukvård och det medicinska kunnandet.