16 jun 2014 11:57

07 jan 2015 10:14

Kommunen återtar Meybobadet

Skövde kommun tar över Meybobadet vid Vristulven. Avtalet skrevs under på måndagsförmiddagen.
– Äntligen! Det känns fantastiskt bra, säger Katarina Jonsson, (M).

Nu ska Meybobadet vid Vristulven göras i ordning. Badplatsen är åter i kommunal regi sedan avtalet med de nuvarande tomträttsinnehavarna skrevs under på måndagsförmiddagen.

Inga stora krav

För nio år sedan skrev kommunen ett avtal med Lennart och Maidoll Johansson i Böja eftersom man hade en ambition att minska kostnaderna för kommunens bad.

I det avtalet ställdes inga krav på servicebyggnaden, kiosk eller minigolf, utan bara att strandängen skulle vara öppen för bad och att parkeringen skulle vara tillgänglig.

Kiosken och minigolfen var öppen under en tid, och det har även funnits en toalett som i bästa fall har varit städad.

Toa ska prioriteras

Skövde kommun får varje sommar in många klagomål och önskemål när det gäller Meybobadet, och nu blir alltså badplatsen åter kommunal.

Det som i första hand ska prioriteras är toaservice och brygga. En lekplats ska också byggas, samt att picknickbord ska ställas ut.

– Det här ska bli den bästa badplatsen i Skövde kommun, säger Kaj-Eve Enroth (FP) ordförande i fritidsnämnden.

Avtalet med Lennart och Maidoll Johansson ger dem 75 000 kronor i ersättning för att överlåta tomträttsavtalet till kommunen. Från och med i dag äger kommunen badet och parkeringen, och Johanssons äger marken där de planerar att bygga en camping.

Texten kommer att uppdateras.

Nu ska Meybobadet vid Vristulven göras i ordning. Badplatsen är åter i kommunal regi sedan avtalet med de nuvarande tomträttsinnehavarna skrevs under på måndagsförmiddagen.

Inga stora krav

För nio år sedan skrev kommunen ett avtal med Lennart och Maidoll Johansson i Böja eftersom man hade en ambition att minska kostnaderna för kommunens bad.

I det avtalet ställdes inga krav på servicebyggnaden, kiosk eller minigolf, utan bara att strandängen skulle vara öppen för bad och att parkeringen skulle vara tillgänglig.

Kiosken och minigolfen var öppen under en tid, och det har även funnits en toalett som i bästa fall har varit städad.

Toa ska prioriteras

Skövde kommun får varje sommar in många klagomål och önskemål när det gäller Meybobadet, och nu blir alltså badplatsen åter kommunal.

Det som i första hand ska prioriteras är toaservice och brygga. En lekplats ska också byggas, samt att picknickbord ska ställas ut.

– Det här ska bli den bästa badplatsen i Skövde kommun, säger Kaj-Eve Enroth (FP) ordförande i fritidsnämnden.

Avtalet med Lennart och Maidoll Johansson ger dem 75 000 kronor i ersättning för att överlåta tomträttsavtalet till kommunen. Från och med i dag äger kommunen badet och parkeringen, och Johanssons äger marken där de planerar att bygga en camping.

Texten kommer att uppdateras.