16 jun 2014 15:30

23 jan 2015 15:45

Kommunen återtar Meybobadet

VRISTULVEN: Avtalet är klart

Uppdaterad version: Skövde kommun tar över Meybobadet vid Vristulven. Avtalet skrevs under på måndagsförmiddagen.
– Äntligen! Det känns fantastiskt bra, säger Katarina Jonsson, (M).

Nu ska Meybobadet vid Vristulven göras i ordning. Badplatsen är åter i kommunal regi sedan avtalet med tomträttsinnehavarna skrevs under på måndagsförmiddagen.

Redan före lunch fanns ett team från fritidsförvaltningen på plats för att göra den första inspektionen och förbereda för upprustningen.

– Det här är en tillgång för Skövde. I dag är jag stolt, nöjd och glad. Det här har vi pratat om länge, säger kommunalrådet Katarina Jonsson, (M), när SLA träffar henne och Kaj-Eve Enroth, (FP), fritidsnämndens ordförande, på badplatsen en kort stund efter att det nya avtalet skrevs på.

Inga stora krav

För nio år sedan skrev kommunen ett avtal med Lennart och Maidoll Johansson i Böja eftersom man hade en ambition att minska kostnaderna för kommunens bad.

I det avtalet ställdes inga krav på servicebyggnaden, kiosk eller minigolf, utan bara att strandängen skulle vara öppen för bad och att parkeringen skulle vara tillgänglig.

Kiosken och minigolfbanan var öppen under en tid, och det har även funnits toaletter som i bästa fall har varit städade.

Toa ska prioriteras

Skövde kommun får varje sommar in många klagomål och önskemål när det gäller Meybobadet, och nu ska man ta tag i upprustningen.

Det som i första hand ska prioriteras är toaletterna, ny brygga och ny sand. En lekplats ska byggas, samt att picknickbord ska ställas ut. Grillplatser finns också med i planen.

– Det här ska bli den bästa badplatsen i Skövde kommun, säger Kaj-Eve Enroth.

Toaletterna i den gamla servicebyggnaden ska öppnas snarast, och senare ska en ordentlig besiktning av byggnaden ske.

– Vi vill helst behålla den men om den är för sliten så måste den rivas. Om vi kan få en arrendator till kiosken redan i sommar så vore det väldigt bra, säger Kaj-Eve Enroth.

– Sen får vi se hur mycket pengar vi har kvar. Kan vi återställa minigolfbanan så gör vi det.

– Senast nästa år kommer allt att vara på plats, säger Katarina Jonsson.

Satsar 1,5 miljoner kronor

Avtalet med Lennart och Maidoll Johansson ger dem 75 000 kronor i ersättning för att överlåta tomträttsavtalet till kommunen.

Tidigare ägde kommunen all mark som är aktuell i det här fallet, det vill säga badet, parkeringen och området där Johanssons planerar att bygga en camping. Paret Johansson hade, fram till måndagen, ett tomträttsavtal för hela området.

Från och med måndagen äger kommunen badet och parkeringen, och Johanssons äger marken där de vill ha campingen. 75 000 kronor är den totala summan i uppgörelsen mellan parterna.

– Det blir nog bra det här. Nu ska vi gå vidare med arbetet med campingen, säger Lennart Johansson.

Fritidsnämnden har avsatt 1,5 miljoner kronor till Meybobadet. Pengarna till paret Johansson ingår inte i dem utan kommer från kommunstyrelsens kassa.

Nu ska Meybobadet vid Vristulven göras i ordning. Badplatsen är åter i kommunal regi sedan avtalet med tomträttsinnehavarna skrevs under på måndagsförmiddagen.

Redan före lunch fanns ett team från fritidsförvaltningen på plats för att göra den första inspektionen och förbereda för upprustningen.

– Det här är en tillgång för Skövde. I dag är jag stolt, nöjd och glad. Det här har vi pratat om länge, säger kommunalrådet Katarina Jonsson, (M), när SLA träffar henne och Kaj-Eve Enroth, (FP), fritidsnämndens ordförande, på badplatsen en kort stund efter att det nya avtalet skrevs på.

Inga stora krav

För nio år sedan skrev kommunen ett avtal med Lennart och Maidoll Johansson i Böja eftersom man hade en ambition att minska kostnaderna för kommunens bad.

I det avtalet ställdes inga krav på servicebyggnaden, kiosk eller minigolf, utan bara att strandängen skulle vara öppen för bad och att parkeringen skulle vara tillgänglig.

Kiosken och minigolfbanan var öppen under en tid, och det har även funnits toaletter som i bästa fall har varit städade.

Toa ska prioriteras

Skövde kommun får varje sommar in många klagomål och önskemål när det gäller Meybobadet, och nu ska man ta tag i upprustningen.

Det som i första hand ska prioriteras är toaletterna, ny brygga och ny sand. En lekplats ska byggas, samt att picknickbord ska ställas ut. Grillplatser finns också med i planen.

– Det här ska bli den bästa badplatsen i Skövde kommun, säger Kaj-Eve Enroth.

Toaletterna i den gamla servicebyggnaden ska öppnas snarast, och senare ska en ordentlig besiktning av byggnaden ske.

– Vi vill helst behålla den men om den är för sliten så måste den rivas. Om vi kan få en arrendator till kiosken redan i sommar så vore det väldigt bra, säger Kaj-Eve Enroth.

– Sen får vi se hur mycket pengar vi har kvar. Kan vi återställa minigolfbanan så gör vi det.

– Senast nästa år kommer allt att vara på plats, säger Katarina Jonsson.

Satsar 1,5 miljoner kronor

Avtalet med Lennart och Maidoll Johansson ger dem 75 000 kronor i ersättning för att överlåta tomträttsavtalet till kommunen.

Tidigare ägde kommunen all mark som är aktuell i det här fallet, det vill säga badet, parkeringen och området där Johanssons planerar att bygga en camping. Paret Johansson hade, fram till måndagen, ett tomträttsavtal för hela området.

Från och med måndagen äger kommunen badet och parkeringen, och Johanssons äger marken där de vill ha campingen. 75 000 kronor är den totala summan i uppgörelsen mellan parterna.

– Det blir nog bra det här. Nu ska vi gå vidare med arbetet med campingen, säger Lennart Johansson.

Fritidsnämnden har avsatt 1,5 miljoner kronor till Meybobadet. Pengarna till paret Johansson ingår inte i dem utan kommer från kommunstyrelsens kassa.