16 jun 2014 22:06

23 jan 2015 15:45

Många pratade pengar

Kommunfullmäktige antog budget för 2015–2017

Ledamöterna avlöste varandra i talarstolen när budgeten för 2015–2017 debatterades under måndagens kommunfullmäktige. Fördelarna – och inte minst nackdelarna – med fyra olika förslag luftades under flera timmar.

Det var ingen rekordlång budgetdebatt men den tog ändå sin lilla tid. Efter fyra timmar följde en matpaus där vikarierande fullmäktigeordföranden Monica Green (S) sammanfattade läget, och när ledamöterna satt på sina platser igen var det dags att fatta beslut.

Men innan dess hade fyra budgetförslag stötts och blötts. Alliansens och Socialdemokraternas förslag var de enda som fanns presenterade på förhand, men Miljöpartiet och Sverigedemokraterna presenterade sina på plats.

– Jag hoppas och tror att vi kan lyfta debatten över krondiskussionerna, sade Katarina Jonsson (M) när hon presenterade alliansens tankar för budgetåren 2015–2017.

Men så blev det inte. I stället diskuterades kronor, hundralappar och miljoner högt och lågt.

– Vi har ingen sedelpress i källaren, och vi har inte heller en större påse pengar än vad kommunen får in. Vi fördelar pengarna där vi tycker de är viktiga, sade Marie Ekman (S), vars parti bland annat vill inrätta en social investeringsfond och omvandla timvikarier till fasta tjänster inom omsorgen.

Men alliansföreträdare nöjde sig inte med vetskapen att partiet saknar sedelpress.

– Ni verkar räkna era satningar med samma pengar flera gånger om. Vi räknar krona för krona när vi sätter vår budget och resultat, sade Leif Walterum (C).

– Ni måste förtydliga det från er sida. Var har ni pengarna? undrade Katarina Jonsson (M).

Partikollegan Anders G Johansson var inne på samma spår.

– Välsignade tycks oppositionens medel vara, ty de ska räcka till allt.

Torbjörn Bergman (M) frågade upprepade gånger Marie Ekman om partiet skulle finansiera sina satsningar med höjd skatt eller lånade pengar.

– Vi har omfördelat pengar som vi ser inom ramarna. Vi lägger budgeten i november när vi har ett valresultat och vet hur saker ser ut. Du får inget mer svar nu, meddelade Marie Ekman.

Hennes partikollega Johan Ask tyckte angreppen var förutsägbara.

– Vill vi höja skatten får vi skit för det, men vill vi det inte får vi skit för att vi nog vill det ändå.

Sture Grönblad presenterade Miljöpartiets budget, som han beskrev som en viljeinriktning och omfördelning av 25 miljoner. Partiet vill bland annat öka takten på energiomställningen och justera upp lönerna för kommunanställda.

Sverigedemokraternas Josef Fransson yrkade på återremiss av budgetpunkten men presenterade samtidig partiets egna budget där energi- och stadsplaneringsfrågor lyftes fram vid sidan av en ökad transparens inom kommunens verksamheter.

26 ledamöter yrkade bifall till något av de fyra förslagen, och efter att Monica Green ställt dem mot varandra fann hon att fullmäktige antagit alliansens budgetförslag för 2015–2017.

Eftersom det är valår kommer så väl skattesats som budgetramar att fastställas när höstens valresultat är klart, vilket blir i samband med november månads fullmäktigesammanträde.

Det var ingen rekordlång budgetdebatt men den tog ändå sin lilla tid. Efter fyra timmar följde en matpaus där vikarierande fullmäktigeordföranden Monica Green (S) sammanfattade läget, och när ledamöterna satt på sina platser igen var det dags att fatta beslut.

Men innan dess hade fyra budgetförslag stötts och blötts. Alliansens och Socialdemokraternas förslag var de enda som fanns presenterade på förhand, men Miljöpartiet och Sverigedemokraterna presenterade sina på plats.

– Jag hoppas och tror att vi kan lyfta debatten över krondiskussionerna, sade Katarina Jonsson (M) när hon presenterade alliansens tankar för budgetåren 2015–2017.

Men så blev det inte. I stället diskuterades kronor, hundralappar och miljoner högt och lågt.

– Vi har ingen sedelpress i källaren, och vi har inte heller en större påse pengar än vad kommunen får in. Vi fördelar pengarna där vi tycker de är viktiga, sade Marie Ekman (S), vars parti bland annat vill inrätta en social investeringsfond och omvandla timvikarier till fasta tjänster inom omsorgen.

Men alliansföreträdare nöjde sig inte med vetskapen att partiet saknar sedelpress.

– Ni verkar räkna era satningar med samma pengar flera gånger om. Vi räknar krona för krona när vi sätter vår budget och resultat, sade Leif Walterum (C).

– Ni måste förtydliga det från er sida. Var har ni pengarna? undrade Katarina Jonsson (M).

Partikollegan Anders G Johansson var inne på samma spår.

– Välsignade tycks oppositionens medel vara, ty de ska räcka till allt.

Torbjörn Bergman (M) frågade upprepade gånger Marie Ekman om partiet skulle finansiera sina satsningar med höjd skatt eller lånade pengar.

– Vi har omfördelat pengar som vi ser inom ramarna. Vi lägger budgeten i november när vi har ett valresultat och vet hur saker ser ut. Du får inget mer svar nu, meddelade Marie Ekman.

Hennes partikollega Johan Ask tyckte angreppen var förutsägbara.

– Vill vi höja skatten får vi skit för det, men vill vi det inte får vi skit för att vi nog vill det ändå.

Sture Grönblad presenterade Miljöpartiets budget, som han beskrev som en viljeinriktning och omfördelning av 25 miljoner. Partiet vill bland annat öka takten på energiomställningen och justera upp lönerna för kommunanställda.

Sverigedemokraternas Josef Fransson yrkade på återremiss av budgetpunkten men presenterade samtidig partiets egna budget där energi- och stadsplaneringsfrågor lyftes fram vid sidan av en ökad transparens inom kommunens verksamheter.

26 ledamöter yrkade bifall till något av de fyra förslagen, och efter att Monica Green ställt dem mot varandra fann hon att fullmäktige antagit alliansens budgetförslag för 2015–2017.

Eftersom det är valår kommer så väl skattesats som budgetramar att fastställas när höstens valresultat är klart, vilket blir i samband med november månads fullmäktigesammanträde.

  • Carl Johan Hjerpe