16 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:45

Unikt projekt stärker LSS i Skövde

Ett pågående och unikt värdegrundsprojekt ska förbättra LSS-verksamheten i Skövde kommun. Personal ska nu få en tydlig värdegrund serverad i stället för att själva behöva bedöma varje situation från grunden.

Det handlar inte om att generalisera alla frågor och situationer, utan att förenkla bedömningar för personalen.

– Vi ska ta fram en genomarbetad värdegrund för LSS. Vi tittar på intentionerna för LSS och lyfter ut kärnbegrepp och vad de innebär för vår verksamhet i Skövde. Vi tydliggör alltså vad som ligger till grund för bland annat kvalitet och delaktighet, säger Herman Johansson, som är planeringsledare inom omvårdnadsförvaltningen.

Högre standard

Inom LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, används inte begreppet värdegrund. Därför måste man tyda lagens intentioner för veta hur den är tänkt att tillämpas vid olika situationer. Och det, tror Herman Johansson, är en anledning till att många kommuner i stället översätter Socialtjänstlagens värdegrunder till LSS-verksamheten.

– Det innebär att vi talar om en ”god levnadsnivå” enligt LSS medan andra kommuner talar om en ”skälig levnadsnivå” enligt Socialtjänstlagen. De har alltså lägre krav. Och rent krasst blir det billigare att tolka Socialtjänstlagen, säger Herman Johansson.

– Och en högre kvalitet inom LSS minskar på sikt behov av hjälp och är därmed en vinst för både individ och samhälle.

Två delar

Men att personalen måste vända sig till regelverket vid varje situation tar tid och kraft. Och det är för att förenkla arbetet, men bibehålla eller till och med höja kvalitetsnivån, som det unika projektet ”Värdegrundsarbete inom LSS” nu genomförs.

Det inleddes vid årsskiftet och snart är det halvlek. Då tar fas två vid och fokus flyttas från vad som ska göras till hur det ska göras, i ett nytt vägledningsmaterial. Föreläsningar och teater är några av punkterna som är planerade.

Ett 25-tal anställda är involverade i projektet och så småningom är ambitionen att också släppa in intresseföreningar.

Lång väg

Men innan dess ska en databas byggas upp med avidentifierade exempel, tolkningar och begrepp – och personal ska lätt kunna se den enskildes rättigheter och räta ut frågetecken kring frågor och situationer som kan tänkas dyka upp.

– Resan är lång från lagstiftning till praktisk handling, och det är den vi nu ska korta ner, säger Ann-Sofie Söderberg, som är avdelningschef för boende och förebyggande verskamhet inom äldreomsorgen.

– Projektet ska resultera i levande dokument som ska prägla verksamheten i Skövde, säger Herman Johansson.

Det handlar inte om att generalisera alla frågor och situationer, utan att förenkla bedömningar för personalen.

– Vi ska ta fram en genomarbetad värdegrund för LSS. Vi tittar på intentionerna för LSS och lyfter ut kärnbegrepp och vad de innebär för vår verksamhet i Skövde. Vi tydliggör alltså vad som ligger till grund för bland annat kvalitet och delaktighet, säger Herman Johansson, som är planeringsledare inom omvårdnadsförvaltningen.

Högre standard

Inom LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, används inte begreppet värdegrund. Därför måste man tyda lagens intentioner för veta hur den är tänkt att tillämpas vid olika situationer. Och det, tror Herman Johansson, är en anledning till att många kommuner i stället översätter Socialtjänstlagens värdegrunder till LSS-verksamheten.

– Det innebär att vi talar om en ”god levnadsnivå” enligt LSS medan andra kommuner talar om en ”skälig levnadsnivå” enligt Socialtjänstlagen. De har alltså lägre krav. Och rent krasst blir det billigare att tolka Socialtjänstlagen, säger Herman Johansson.

– Och en högre kvalitet inom LSS minskar på sikt behov av hjälp och är därmed en vinst för både individ och samhälle.

Två delar

Men att personalen måste vända sig till regelverket vid varje situation tar tid och kraft. Och det är för att förenkla arbetet, men bibehålla eller till och med höja kvalitetsnivån, som det unika projektet ”Värdegrundsarbete inom LSS” nu genomförs.

Det inleddes vid årsskiftet och snart är det halvlek. Då tar fas två vid och fokus flyttas från vad som ska göras till hur det ska göras, i ett nytt vägledningsmaterial. Föreläsningar och teater är några av punkterna som är planerade.

Ett 25-tal anställda är involverade i projektet och så småningom är ambitionen att också släppa in intresseföreningar.

Lång väg

Men innan dess ska en databas byggas upp med avidentifierade exempel, tolkningar och begrepp – och personal ska lätt kunna se den enskildes rättigheter och räta ut frågetecken kring frågor och situationer som kan tänkas dyka upp.

– Resan är lång från lagstiftning till praktisk handling, och det är den vi nu ska korta ner, säger Ann-Sofie Söderberg, som är avdelningschef för boende och förebyggande verskamhet inom äldreomsorgen.

– Projektet ska resultera i levande dokument som ska prägla verksamheten i Skövde, säger Herman Johansson.

  • Carl Johan Hjerpe

LSS

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, riktar sig till personer med exempelvis utvecklingsstörning, autism eller andra varaktiga, fysiska eller psykiska funktionshinder.

Den enskilde söker själv insatser enligt LSS, som ledsagarservice, assistent och anpassad bostad, hos kommunen som ansvarar för verksamheten.

LSS ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet, och den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

Insatserna ska vara varaktiga, samordnade och säkra goda levnadsvillkor.

Källa: Svensk författningssamling