17 jun 2014 06:30

07 jan 2015 10:14

JK granskar hög chef

SKÖVDE: Efter artiklar om datasystemet Maja

Justitiekanslern kommer att inleda en granskning av en hög chef i Skövde kommun.
Chefens agerande mot en facklig förtroendeman kan strida mot repressalieförbudet.

Det framgår av JK:s beslut i förra veckan efter en anmälan från den fackliga förtroendemannen.

Bakgrunden är bland annat artiklar i SLA i maj om datasystemet Maja.

Kommunen begärde efter dessa en förhandling hos Lärarnas Riksförbund med motiveringen att en förtroendeman missbrukat sin fackliga ställning. I det läget hotade kommunen också LR med skadestånd.

Förtroendemannen anser att kommunen med förhandlingen har som syfte att utöva repressalier för att denne har utnyttjat sin meddelarfrihet och lämnat uppgifter till media om missförhållanden.

Får inte straffas

Han anmälde kommunen till JK och uppger också att kommunen under förhandlingarna ska ha sagt att man kan tänka sig att dra tillbaka sina skadeståndsanspråk om förtroendemannen slutar som facklig företrädare.

JK skriver att myndigheter och chefer vid myndigheter inte får vidta några negativa tjänsteåtgärder mot enskilda för bruk av meddelarfriheten.

Varje sådan åtgärd är otillåten och grova bestraffningar som avskedande, uppsägning eller disciplinär åtgärd är till och med straffbara.

JK bedömer i nuläget inte att chefens agerande är straffbart enligt tryckfrihetsförordningen och inleder därför inte någon förundersökning.

Ändå anses det som kommit fram som tillräckligt allvarligt för att JK ska öppna ett särskilt tillsynsärende.

Ett yttrande kommer att hämtas in från Skövde kommun.

Det framgår av JK:s beslut i förra veckan efter en anmälan från den fackliga förtroendemannen.

Bakgrunden är bland annat artiklar i SLA i maj om datasystemet Maja.

Kommunen begärde efter dessa en förhandling hos Lärarnas Riksförbund med motiveringen att en förtroendeman missbrukat sin fackliga ställning. I det läget hotade kommunen också LR med skadestånd.

Förtroendemannen anser att kommunen med förhandlingen har som syfte att utöva repressalier för att denne har utnyttjat sin meddelarfrihet och lämnat uppgifter till media om missförhållanden.

Får inte straffas

Han anmälde kommunen till JK och uppger också att kommunen under förhandlingarna ska ha sagt att man kan tänka sig att dra tillbaka sina skadeståndsanspråk om förtroendemannen slutar som facklig företrädare.

JK skriver att myndigheter och chefer vid myndigheter inte får vidta några negativa tjänsteåtgärder mot enskilda för bruk av meddelarfriheten.

Varje sådan åtgärd är otillåten och grova bestraffningar som avskedande, uppsägning eller disciplinär åtgärd är till och med straffbara.

JK bedömer i nuläget inte att chefens agerande är straffbart enligt tryckfrihetsförordningen och inleder därför inte någon förundersökning.

Ändå anses det som kommit fram som tillräckligt allvarligt för att JK ska öppna ett särskilt tillsynsärende.

Ett yttrande kommer att hämtas in från Skövde kommun.