17 jun 2014 09:20

23 jan 2015 15:45

"Domen bygger på felaktiga påståenden"

Cementa överklagar domen från mark- och miljödomstolen och begär samtidigt förlängd tid för att komplettera med nya utredningar.

Bolaget vill ha tid till den 1 september för att komplettera sin överklagan och redovisa skälen för varför Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm ska bevilja prövningstillstånd.

På ett sju sidor långt yttrande som registrerades hos domstolen på tisdagsmorgonen redovisar också Cementa i kortform varför man anser domen vara felaktig. Mark- och miljödomstolen sa nej till förlängt täkttillstånd, men nu får både domen och de juridiska bedömningar som gjordes stark kritik av de jurister som Cementa anlitar.

Juristerna menar att domen inte vilar på vetenskaplig grund utan att domstolen i stället tagit djupa intryck av de påståenden som framförts av företrädare från bland annat Nätverket rädda Våmbsdalen.

Domskälen bygger därför på felaktiga och irrelevanta påståenden skriver Cementas advokat Bo Hansson.

Inga tekniska svårigheter

Cementa ser inte några tekniska svårigheter att lösa omledningen av Hållsdammsbäcken till Hjälpadalsbäcken. Att det senare vattenflödet inte hittades vid synen anser Cementa berodde på att bäcken har ett diffust flöde som troligen bara håller vatten under delar av året.

Någon minskning av vattenflödet till Natura 2000-området kommer alltså inte ske.

Bolaget ifrågasätter även att domstolen meddelar domen utan att låta Cementa komplettera miljökonsekvensbeskrivningen.

Cementa vill ha tid till den 1 september för att komplettera sin ansökan.

Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm avgör senare om Cementa får förlängd tid och prövningstillstånd.

Bolaget vill ha tid till den 1 september för att komplettera sin överklagan och redovisa skälen för varför Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm ska bevilja prövningstillstånd.

På ett sju sidor långt yttrande som registrerades hos domstolen på tisdagsmorgonen redovisar också Cementa i kortform varför man anser domen vara felaktig. Mark- och miljödomstolen sa nej till förlängt täkttillstånd, men nu får både domen och de juridiska bedömningar som gjordes stark kritik av de jurister som Cementa anlitar.

Juristerna menar att domen inte vilar på vetenskaplig grund utan att domstolen i stället tagit djupa intryck av de påståenden som framförts av företrädare från bland annat Nätverket rädda Våmbsdalen.

Domskälen bygger därför på felaktiga och irrelevanta påståenden skriver Cementas advokat Bo Hansson.

Inga tekniska svårigheter

Cementa ser inte några tekniska svårigheter att lösa omledningen av Hållsdammsbäcken till Hjälpadalsbäcken. Att det senare vattenflödet inte hittades vid synen anser Cementa berodde på att bäcken har ett diffust flöde som troligen bara håller vatten under delar av året.

Någon minskning av vattenflödet till Natura 2000-området kommer alltså inte ske.

Bolaget ifrågasätter även att domstolen meddelar domen utan att låta Cementa komplettera miljökonsekvensbeskrivningen.

Cementa vill ha tid till den 1 september för att komplettera sin ansökan.

Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm avgör senare om Cementa får förlängd tid och prövningstillstånd.