17 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:45

SFI flyttas till Trängen

NYHETER: Vuxenutbildningen har vuxit ur gamla läroverket

Vuxenutbildningen flyttar nu snabbväxande SFI-utbildningen till externa lokaler.
– Egentligen vill vi inte dela verksamheten, men det har varit så trångt att det påverkat utbildningskvaliteten, säger rektor Hanna Bäcklund.

Vuxenutbildningen i Skövde har varit extremt trångbodd i gamla läroverket sedan en tid tillbaka. Det har funnits förhoppningar om att man skulle kunna ta över musikskolans lokaler i grannfastigheten, men det flyttbeslutet dröjer och Vuxenutbildningens lokalbehov är akut.

– Vi har länge letat efter lokaler, men det har inte tidigare funnits ändamålsenliga lokaler. Förrän nu, säger Hanna Bäcklund, rektor på Vuxenutbildningen med ansvar för bland annat SFI, Svenska för invandrare.

– Musikskolans lokaler hoppas vi på lite längre fram.

Växer kraftigt

I TBV-huset på Trängen, där Folkuniversitetet senast huserade, finns det plats för hela SFI-utbildningen – en verksamhet som vuxit kraftigt på kort tid. Under 2012 hade SFI 150 elever, under senhösten 2013 handlade det om 420. I dag är det 540. Fler elever innebär också att personalgruppen har utökats, i dag har SFI 24 lärare.

– SFI har vuxit kraftigt, mest beroende på att det kommer många asylsökande flyktingar från Syrien. Fast egentligen hade jag nog trott att vi skulle haft än fler.

Redan tidigare i vintras flyttade man en grupp på 80 elever och sex lärare till Medborgarskolan på Trängen för att klara av trängseln på gamla läroverket. Den gruppen har nu flyttat 200 meter till TBV-huset. Övriga verksamheten kommer till hösten. Lokalkontraktet är skrivet på tre år.

Tråkigt att flytta isär

Att det var just SFI som nu flyttar beror på att det var den verksamheten som passade bäst in i lokalerna.

– För egentligen vill vi ju vara en vuxenutbildning och ha verksamheterna nära varandra, och det är tråkigt att flytta isär, men detta var nödvändigt.

Bäcklund beskriver hur trångt det har varit på gamla läroverket, man har fått kämpa för att få plats för alla elever på Vuxenutbildningen och att det har blivit fokus på lokalfrågan.

– Det har inte varit det allra bästa för kvaliteten på utbildningen. Därför blir flytten bra för alla elever.

Vuxenutbildningen i Skövde har varit extremt trångbodd i gamla läroverket sedan en tid tillbaka. Det har funnits förhoppningar om att man skulle kunna ta över musikskolans lokaler i grannfastigheten, men det flyttbeslutet dröjer och Vuxenutbildningens lokalbehov är akut.

– Vi har länge letat efter lokaler, men det har inte tidigare funnits ändamålsenliga lokaler. Förrän nu, säger Hanna Bäcklund, rektor på Vuxenutbildningen med ansvar för bland annat SFI, Svenska för invandrare.

– Musikskolans lokaler hoppas vi på lite längre fram.

Växer kraftigt

I TBV-huset på Trängen, där Folkuniversitetet senast huserade, finns det plats för hela SFI-utbildningen – en verksamhet som vuxit kraftigt på kort tid. Under 2012 hade SFI 150 elever, under senhösten 2013 handlade det om 420. I dag är det 540. Fler elever innebär också att personalgruppen har utökats, i dag har SFI 24 lärare.

– SFI har vuxit kraftigt, mest beroende på att det kommer många asylsökande flyktingar från Syrien. Fast egentligen hade jag nog trott att vi skulle haft än fler.

Redan tidigare i vintras flyttade man en grupp på 80 elever och sex lärare till Medborgarskolan på Trängen för att klara av trängseln på gamla läroverket. Den gruppen har nu flyttat 200 meter till TBV-huset. Övriga verksamheten kommer till hösten. Lokalkontraktet är skrivet på tre år.

Tråkigt att flytta isär

Att det var just SFI som nu flyttar beror på att det var den verksamheten som passade bäst in i lokalerna.

– För egentligen vill vi ju vara en vuxenutbildning och ha verksamheterna nära varandra, och det är tråkigt att flytta isär, men detta var nödvändigt.

Bäcklund beskriver hur trångt det har varit på gamla läroverket, man har fått kämpa för att få plats för alla elever på Vuxenutbildningen och att det har blivit fokus på lokalfrågan.

– Det har inte varit det allra bästa för kvaliteten på utbildningen. Därför blir flytten bra för alla elever.