18 jun 2014 16:23

07 jan 2015 09:57

Klartecken för konsert i Kyrkparken

TILLSTÅND

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att Nöjet konsert får tillstånd att anordna en konsert i kyrkparken den 22 augusti då musikgruppen Nationalteatern ska spela.

Enligt kommunens policy får inte kommersiella arrangemang där enskild person eller företag står som arrangör hållas i parken men nu har ksau bestämt att man gör ett undantag.

– Vi vill ha en levande stadskärna och därför tänjer vi på policyn vid det här unika tillfället, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) och antyder att det kan bli fler evenemang i framtiden.

– Det är inget som är bestämt men vi tittar på hur vi ska utveckla stadskärnan och visst, då ligger det i vår ambition. Vi vill ha en puls och att det ska hända mycket. Sen ska det naturligtvis inte vara sådana här evenemang varje vecka.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att Nöjet konsert får tillstånd att anordna en konsert i kyrkparken den 22 augusti då musikgruppen Nationalteatern ska spela.

Enligt kommunens policy får inte kommersiella arrangemang där enskild person eller företag står som arrangör hållas i parken men nu har ksau bestämt att man gör ett undantag.

– Vi vill ha en levande stadskärna och därför tänjer vi på policyn vid det här unika tillfället, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) och antyder att det kan bli fler evenemang i framtiden.

– Det är inget som är bestämt men vi tittar på hur vi ska utveckla stadskärnan och visst, då ligger det i vår ambition. Vi vill ha en puls och att det ska hända mycket. Sen ska det naturligtvis inte vara sådana här evenemang varje vecka.