19 jun 2014 10:42

07 jan 2015 09:57

Så mycket får Jula betala för Stallsiken

Kommunstyreslsens arbetsutskott bekräftar att nu är det så gott som klart att G & K Blanks Fastigheter AB, som är företaget Julas fastighetsbolag, köper mark vid Stallsiken.

Priset landar på 10 080 000.

– Jula är ett bra varumärke för att stärka området vid Stallsiken, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Förutom Jula ska ytterligare två företag inhysas men vilka det blir är ännu inte klart.

Det sista formella beslutet om köpet ska tas av kommunstyrelsen i augusti. Byggstart beräknas till september.

Priset landar på 10 080 000.

– Jula är ett bra varumärke för att stärka området vid Stallsiken, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Förutom Jula ska ytterligare två företag inhysas men vilka det blir är ännu inte klart.

Det sista formella beslutet om köpet ska tas av kommunstyrelsen i augusti. Byggstart beräknas till september.