19 jun 2014 10:39

07 jan 2015 10:15

Stöd till äldre med långvarig smärta

En studie i tre kommuner skapar nu forskare vid Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås utrymme för samtal som ska ge äldre stöd att hantera vardagen med långvarig smärta.

De menar att samtalet nästan har försvunnit i dagens vård och att många äldre patienter känner sig ensamma och utelämnade, speciellt vid tillfällen när de måste lära sig att hantera ohälsa i sin livssituation.

Catharina Gillsjö och Mia Berglund, båda verksamma på Högskolan i Skövde, har länge forskat om hur man som äldre lär sig att leva med långvarig sjukdom och smärta. Utifrån sin forskning driver de nu en studie där legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunal hemvård utbildas i att stödja äldre i vardagen genom så kallade Kraft-givande samtal. Kraft står för orden konfrontation, reflektion, ansvarstagande, från ”man” till ”jag” och taktfull utmanande hållning.

– Samtalen har sin grund i vårdvetenskap med ansatsen att människan har kraften i sig själv att hitta hälsa och välbefinnande, och mycket går ut på att fokusera på det som är positivt i tillvaron.

De menar att samtalet nästan har försvunnit i dagens vård och att många äldre patienter känner sig ensamma och utelämnade, speciellt vid tillfällen när de måste lära sig att hantera ohälsa i sin livssituation.

Catharina Gillsjö och Mia Berglund, båda verksamma på Högskolan i Skövde, har länge forskat om hur man som äldre lär sig att leva med långvarig sjukdom och smärta. Utifrån sin forskning driver de nu en studie där legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunal hemvård utbildas i att stödja äldre i vardagen genom så kallade Kraft-givande samtal. Kraft står för orden konfrontation, reflektion, ansvarstagande, från ”man” till ”jag” och taktfull utmanande hållning.

– Samtalen har sin grund i vårdvetenskap med ansatsen att människan har kraften i sig själv att hitta hälsa och välbefinnande, och mycket går ut på att fokusera på det som är positivt i tillvaron.