19 jun 2014 19:00

07 jan 2015 10:15

Ny förskola fick tillstånd

SKOLAN: I Ur och skur hoppas öppna vid årsskiftet

”I Ur och skur Ute Skövde AB” får tillstånd att öppna förskola i Skövde. Det beslutade skolnämnden på onsdagen.

Därmed är ytterligare en pusselbit på plats. Sedan tidigare har ägarna lov att bygga förskolan på en tomt i Ulveket vid Karstorpsvägen mitt emot Billingehov.

– Känns spännande, det ska bli roligt att komma i gång, säger förskolechefen Marie Sundblad.

En extern fastighetsägare bygger förskolan som är särskilt anpassad för I Ur och skur-konceptets behov. Sundblad hoppas på byggstart i sommar/höst och inflyttning i början av nästa år.

Verksamheten får omfatta 60–120 platser och ska ha en personaltäthet på 3 personal per 20 barn. Det motsvarar 6,2 barn per personal och ger en lägre personaltäthet än kommunens 5,6 barn per personal.

Socialdemokraterna gjorde en protokollsanteckning kring personaltätheten, men majoriteten och ordförande Anders G Johansson (M) är inte orolig.

– Det handlar inte bara om antal personal utan om kvalitet och det är det vi kommer att följa upp. I Ur och skur vill ha en större andel förskolelärare vilket är positivt.

Marie Sundblad säger att man ska kontrollera att personaltätheten räknas på samma sätt som i kommunen och att skolan inte kommer att ha lägre personaltäthet.

– Kommunen siffra är ju ett genomsnitt där det kan skilja mellan olika enheter, säger hon.

I framtiden finns en vision om att starta skola för årskurs 1–3, men det ligger längre fram och kräver tillstånd från Skolinspektionen.

Därmed är ytterligare en pusselbit på plats. Sedan tidigare har ägarna lov att bygga förskolan på en tomt i Ulveket vid Karstorpsvägen mitt emot Billingehov.

– Känns spännande, det ska bli roligt att komma i gång, säger förskolechefen Marie Sundblad.

En extern fastighetsägare bygger förskolan som är särskilt anpassad för I Ur och skur-konceptets behov. Sundblad hoppas på byggstart i sommar/höst och inflyttning i början av nästa år.

Verksamheten får omfatta 60–120 platser och ska ha en personaltäthet på 3 personal per 20 barn. Det motsvarar 6,2 barn per personal och ger en lägre personaltäthet än kommunens 5,6 barn per personal.

Socialdemokraterna gjorde en protokollsanteckning kring personaltätheten, men majoriteten och ordförande Anders G Johansson (M) är inte orolig.

– Det handlar inte bara om antal personal utan om kvalitet och det är det vi kommer att följa upp. I Ur och skur vill ha en större andel förskolelärare vilket är positivt.

Marie Sundblad säger att man ska kontrollera att personaltätheten räknas på samma sätt som i kommunen och att skolan inte kommer att ha lägre personaltäthet.

– Kommunen siffra är ju ett genomsnitt där det kan skilja mellan olika enheter, säger hon.

I framtiden finns en vision om att starta skola för årskurs 1–3, men det ligger längre fram och kräver tillstånd från Skolinspektionen.