19 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:46

"Ingen bra arbetsmetod"

LR:s förbundsordförande Bo Jansson är förvånad över Skövde kommuns förhandlingsframställan mot ombudet Johan Österström.

– Det är mycket ovanligt att en arbetsgivare agerar på det sättet mot en facklig förtroendeman. Jag har varit med länge och det finns säkert något, men jag kan inte påminna mig något liknande fall, säger Bo Jansson till SLA.

Han är uppdaterad på ärendet, men vill inte kommentera detaljer. Förhandlingarna har hanterats av tjänstemännen på LR:s centrala kansli.

Hur ser du på kommunens förhandlingsframställan?

– Jag kan säga som så att det är ingen bra arbetsmetod och det försämrar relationerna ytterligare. Men enligt den information jag har fått från kansliet ska arbetsgivaren ha dragit tillbaka förhandlingsframställan och nu hoppas jag att man istället försöker upprätta fungerande relationer. Man måste inte tycka lika om allt, men skolan och lärarna behöver konstruktiva lösningar, säger Bo Jansson.

Den ombudsman som hanterat ärendet centralt för LR har semester och kan inte nås för en kommentar.

– Det är mycket ovanligt att en arbetsgivare agerar på det sättet mot en facklig förtroendeman. Jag har varit med länge och det finns säkert något, men jag kan inte påminna mig något liknande fall, säger Bo Jansson till SLA.

Han är uppdaterad på ärendet, men vill inte kommentera detaljer. Förhandlingarna har hanterats av tjänstemännen på LR:s centrala kansli.

Hur ser du på kommunens förhandlingsframställan?

– Jag kan säga som så att det är ingen bra arbetsmetod och det försämrar relationerna ytterligare. Men enligt den information jag har fått från kansliet ska arbetsgivaren ha dragit tillbaka förhandlingsframställan och nu hoppas jag att man istället försöker upprätta fungerande relationer. Man måste inte tycka lika om allt, men skolan och lärarna behöver konstruktiva lösningar, säger Bo Jansson.

Den ombudsman som hanterat ärendet centralt för LR har semester och kan inte nås för en kommentar.