19 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:46

Lärarnas Riksförbund till skarp attack

Skövde kommun och personalchefen Bo Räftegård försökte tvinga bort en facklig förtroendevald från sin post.
Anklagelsen kommer från Lärarnas Riksförbund och två av deras kommunombud i Skövde.

SLA berättade tidigare i veckan om Justitiekanslerns beslut att öppna ett särskilt tillsynsärende mot en hög chef i kommunen. JK vill undersöka om chefen brutit mot förbudet att vidta repressalier mot någon som lämnat uppgifter till media.

Chefen det handlar om är personalchefen Bo Räftegård som i en förhandling ska ha riktat skadeståndsanspråk på 100 000 kronor mot LR med motiveringen att Johan Österström missbrukat sin fackliga ställning.

Skulle tystas

I förhandlingen ska kommunen enligt LR också ha uppgett att man kan tänka sig att dra tillbaka skadeståndskravet om Johan Österström slutar som facklig företrädare.

– Det här är ett beställningsjobb för att få bort mig. Kritiska röster ska tystas, säger Johan Österström som i en SLA-intervju nu berättar om konflikten mellan honom, LR och Skövde kommun.

Han är huvudskyddsombud, kommunombud och vice ordförande för LR:s medlemmar i Skövde kommun.

Enligt honom är det flera händelser under en längre period som ackumulerats till dagens situation. Kommunen har varit kritisk till LR:s medlemsbrev och till att LR kritiserat att personalpolicyn strider mot skollagen. LR har även sagt upp samverkansavtalen. Österström har i rollen som skyddsombud agerat i arbetsmiljöfrågor

– Vi har tagit upp vad vi anser vara missförhållanden i våra medlemsbrev. Kommunen har inte gillat tonen, men vi är till för våra medlemmar och för att bevaka deras intressen och åsikter, säger Österström.

Databas

Utlösande för den sista delen av konflikten blev uppgifterna om databasen Maja som kom ut i media maj. I databasen antecknades uppgifter som lärare lämnat till chefer i medarbetarsamtal.

Därefter begärde Bo Räftegård den förhandling där Österström bland annat anklagades för att ha varit jävig i en fråga och för att ha hotat politiker i utbildningsnämnden med att gå till media.

Jävsanklagelserna hänger samman med att Johan Österströms fru var en av tre behöriga lärare som förlorade sin lärartjänst i en neddragning 2013. LR är kritiskt till att kommunen lät Las gå före skollagen och därefter har konflikten hårdnat.

– Men Johan har aldrig varit i en jävssituation då han aldrig företrätt henne utan det är jag som har gjort det. Det här är bara ett sätt att få bort Johan trots att han är förtroendevald av medlemmarna, säger Per Fredriksson, även han kommunombud hos LR.

I dag har Räftegård dragit tillbaka sin förhandlingsframställan och den förhandling som var planerad till i torsdags ställdes in. Istället är LR inbjudet till ett möte i dag.

– Det var ett taffligt försök, men de har inget att gå på. De började med rallarsvingar, men står nu med brallorna nere, Det säger vårt förbund också som aldrig varit med om något liknande fall, säger Österström, som säger att han känner ett starkt stöd från cirka 300 LR-medlemmar i kommunen.

Vågar inte

Enligt honom finns det flera lärare som inte längre vågar ta fackliga uppdrag och på bland annat Helenaskolan saknar LR i dag lokalombud.

– Att offentliga tjänstemän försöker tysta ned fackliga företrädare och att man går på den svagare parten känns obehagligt. Det här spiller också över på politikerna som behöver städa upp nu, anser Österström.

Han har anmält kommunen och Bo Räftegård till både Justitiekanslern, JK, och Justitieombudsmannen, JO. Utredningar pågår.

SLA berättade tidigare i veckan om Justitiekanslerns beslut att öppna ett särskilt tillsynsärende mot en hög chef i kommunen. JK vill undersöka om chefen brutit mot förbudet att vidta repressalier mot någon som lämnat uppgifter till media.

Chefen det handlar om är personalchefen Bo Räftegård som i en förhandling ska ha riktat skadeståndsanspråk på 100 000 kronor mot LR med motiveringen att Johan Österström missbrukat sin fackliga ställning.

Skulle tystas

I förhandlingen ska kommunen enligt LR också ha uppgett att man kan tänka sig att dra tillbaka skadeståndskravet om Johan Österström slutar som facklig företrädare.

– Det här är ett beställningsjobb för att få bort mig. Kritiska röster ska tystas, säger Johan Österström som i en SLA-intervju nu berättar om konflikten mellan honom, LR och Skövde kommun.

Han är huvudskyddsombud, kommunombud och vice ordförande för LR:s medlemmar i Skövde kommun.

Enligt honom är det flera händelser under en längre period som ackumulerats till dagens situation. Kommunen har varit kritisk till LR:s medlemsbrev och till att LR kritiserat att personalpolicyn strider mot skollagen. LR har även sagt upp samverkansavtalen. Österström har i rollen som skyddsombud agerat i arbetsmiljöfrågor

– Vi har tagit upp vad vi anser vara missförhållanden i våra medlemsbrev. Kommunen har inte gillat tonen, men vi är till för våra medlemmar och för att bevaka deras intressen och åsikter, säger Österström.

Databas

Utlösande för den sista delen av konflikten blev uppgifterna om databasen Maja som kom ut i media maj. I databasen antecknades uppgifter som lärare lämnat till chefer i medarbetarsamtal.

Därefter begärde Bo Räftegård den förhandling där Österström bland annat anklagades för att ha varit jävig i en fråga och för att ha hotat politiker i utbildningsnämnden med att gå till media.

Jävsanklagelserna hänger samman med att Johan Österströms fru var en av tre behöriga lärare som förlorade sin lärartjänst i en neddragning 2013. LR är kritiskt till att kommunen lät Las gå före skollagen och därefter har konflikten hårdnat.

– Men Johan har aldrig varit i en jävssituation då han aldrig företrätt henne utan det är jag som har gjort det. Det här är bara ett sätt att få bort Johan trots att han är förtroendevald av medlemmarna, säger Per Fredriksson, även han kommunombud hos LR.

I dag har Räftegård dragit tillbaka sin förhandlingsframställan och den förhandling som var planerad till i torsdags ställdes in. Istället är LR inbjudet till ett möte i dag.

– Det var ett taffligt försök, men de har inget att gå på. De började med rallarsvingar, men står nu med brallorna nere, Det säger vårt förbund också som aldrig varit med om något liknande fall, säger Österström, som säger att han känner ett starkt stöd från cirka 300 LR-medlemmar i kommunen.

Vågar inte

Enligt honom finns det flera lärare som inte längre vågar ta fackliga uppdrag och på bland annat Helenaskolan saknar LR i dag lokalombud.

– Att offentliga tjänstemän försöker tysta ned fackliga företrädare och att man går på den svagare parten känns obehagligt. Det här spiller också över på politikerna som behöver städa upp nu, anser Österström.

Han har anmält kommunen och Bo Räftegård till både Justitiekanslern, JK, och Justitieombudsmannen, JO. Utredningar pågår.