19 jun 2014 06:00

22 jun 2015 19:28

"Vi kommer att yttra oss till JK"

Kommunens personalchef Bo Räftegård lägger locket på i fallet med Johan Österström.
Han vill inte kommentera situationen och kritiken mot honom eller Skövde kommun.

– Det är en JK-anmälan och jag kommenterar ingenting kring den utan hänvisar till det yttrande vi kommer att skriva, säger Räftegård.

Stämmer det att ni har dragit tillbaka er förhandlingsframställan?

– Det är en del av den utredningen och jag väljer att inte svara på det.

När SLA ställer följdfrågor och frågar om han vill bemöta kritiken från LR ber Räftegård att få återkomma. Några minuter senare ringer han upp och står fast vid att han inte vill yttra sig ytterligare.

Finns det inte skäl att bemöta kritiken som annars blir ensidig?

– Jag väljer att inte kommentera den eller den process som pågår. Vi kommer att hålla oss till det yttrande som vi ska skriva till JK.

Justitiekanslern har gett Skövde kommun tid till den 31 augusti att yttra sig över Johan Österströms anmälan om brott mot repressalieförbudet.

Ingen förundersökning

JK anser inte att det finns skäl att inleda en förundersökning om brott, men kommer inom ramen för sin tillsynsverksamhet att ”granska kommunen och dess personalchefs agerande”.

SLA har även varit kontakt med kommundirektören Tomas Fellbrandt som via mail meddelar att kommunen ska svara senast sista augusti:

”Jag har därför inget att säga i detta ärende just nu eftersom det måste beredas”.

– Det är en JK-anmälan och jag kommenterar ingenting kring den utan hänvisar till det yttrande vi kommer att skriva, säger Räftegård.

Stämmer det att ni har dragit tillbaka er förhandlingsframställan?

– Det är en del av den utredningen och jag väljer att inte svara på det.

När SLA ställer följdfrågor och frågar om han vill bemöta kritiken från LR ber Räftegård att få återkomma. Några minuter senare ringer han upp och står fast vid att han inte vill yttra sig ytterligare.

Finns det inte skäl att bemöta kritiken som annars blir ensidig?

– Jag väljer att inte kommentera den eller den process som pågår. Vi kommer att hålla oss till det yttrande som vi ska skriva till JK.

Justitiekanslern har gett Skövde kommun tid till den 31 augusti att yttra sig över Johan Österströms anmälan om brott mot repressalieförbudet.

Ingen förundersökning

JK anser inte att det finns skäl att inleda en förundersökning om brott, men kommer inom ramen för sin tillsynsverksamhet att ”granska kommunen och dess personalchefs agerande”.

SLA har även varit kontakt med kommundirektören Tomas Fellbrandt som via mail meddelar att kommunen ska svara senast sista augusti:

”Jag har därför inget att säga i detta ärende just nu eftersom det måste beredas”.