23 jun 2014 09:22

07 jan 2015 10:15

Friad för våldtäkt får skadestånd av staten

Justitiekanslern har fattat beslut

Skövdebon var misstänkt för grova sexuella övergrepp på sitt barn. Men mannen friades i domstol och begärde 200 000 kronor i skadestånd av staten för det lidande han utsattes för. Nu har Justitiekanslern beslutat att han får 82 000 kronor.

Mannen anhölls hösten 2012 och häktades kort därefter, misstänkt för att tillsammans med sin far ha utsatt barnet respektive barnbarnet för grova sexuella övergrepp.

Männen åtalades efter att ha suttit häktade i två månader. Enligt åtalet skulle de ha våldtagit barnet under flera års tid. Men männen förnekade hela tiden att de skulle ha utsatt barnet för något. Åtalet mot dem byggde helt på barnets berättelse.

Friades i domstol

Efter förhandlingen i tingsrätten i Skövde försattes de på fri fot och snart kom också den friande domen.

Men chefsåklagaren i Skövde överklagade till hovrätten. Åklagaren yrkade att männen skulle dömas för bland annat grov våldtäkt mot barn till sex års fängelse vardera. Men även hovrätten meddelande friande domar för männen.

Men tiden som anklagad för ett så grovt brott var mycket svår och pappan begärde därför att staten skulle ersätta honom ekonomiskt för den tid han var frihetsberövad och för det lidande han utsatts för. I en skrivelse till Justitiekanslern, JK, begärde han över 200 000 kronor i ersättning. Det är ett belopp som kraftigt överstiger vad som normalt betalas ut. Men han ansåg att det lidande han utsatts för är synnerligen stort och såren efter detta kommer att finnas kvar länge, om de överhuvudtaget försvinner.

Trots att han friats i två instanser upplever mannen att det finns personer som inte tror på hans oskuld. Ärendet har också fått stor uppmärksamhet. På sociala medier ska privatpersoner till och med ha angett mannens namn, adress och arbetsplats.

Högre belopp

Nu har JK fattat beslut i ärendet och konstaterar att ärendet har varit uppmärksammat i media. Detta, säger JK, beaktas inom ramen för den normalt tillämpade ersättningsnivån. Men med hänsyn till den allvarliga brottsmisstanken bör ersättningen dock i detta fall bestämmas till ett högre belopp än vad som normalt utgår vid frihetsberövande av motsvarande längd. ”Det kan dock inte komma i fråga att utge ersättning i den storleksordning som NN har begärt. Ersättningen för lidande bör i detta fall bestämmas till 82000 kronor”, säger JK i sitt beslut.

Mannen anhölls hösten 2012 och häktades kort därefter, misstänkt för att tillsammans med sin far ha utsatt barnet respektive barnbarnet för grova sexuella övergrepp.

Männen åtalades efter att ha suttit häktade i två månader. Enligt åtalet skulle de ha våldtagit barnet under flera års tid. Men männen förnekade hela tiden att de skulle ha utsatt barnet för något. Åtalet mot dem byggde helt på barnets berättelse.

Friades i domstol

Efter förhandlingen i tingsrätten i Skövde försattes de på fri fot och snart kom också den friande domen.

Men chefsåklagaren i Skövde överklagade till hovrätten. Åklagaren yrkade att männen skulle dömas för bland annat grov våldtäkt mot barn till sex års fängelse vardera. Men även hovrätten meddelande friande domar för männen.

Men tiden som anklagad för ett så grovt brott var mycket svår och pappan begärde därför att staten skulle ersätta honom ekonomiskt för den tid han var frihetsberövad och för det lidande han utsatts för. I en skrivelse till Justitiekanslern, JK, begärde han över 200 000 kronor i ersättning. Det är ett belopp som kraftigt överstiger vad som normalt betalas ut. Men han ansåg att det lidande han utsatts för är synnerligen stort och såren efter detta kommer att finnas kvar länge, om de överhuvudtaget försvinner.

Trots att han friats i två instanser upplever mannen att det finns personer som inte tror på hans oskuld. Ärendet har också fått stor uppmärksamhet. På sociala medier ska privatpersoner till och med ha angett mannens namn, adress och arbetsplats.

Högre belopp

Nu har JK fattat beslut i ärendet och konstaterar att ärendet har varit uppmärksammat i media. Detta, säger JK, beaktas inom ramen för den normalt tillämpade ersättningsnivån. Men med hänsyn till den allvarliga brottsmisstanken bör ersättningen dock i detta fall bestämmas till ett högre belopp än vad som normalt utgår vid frihetsberövande av motsvarande längd. ”Det kan dock inte komma i fråga att utge ersättning i den storleksordning som NN har begärt. Ersättningen för lidande bör i detta fall bestämmas till 82000 kronor”, säger JK i sitt beslut.