23 jun 2014 14:17

07 jan 2015 09:57

Fängelse för man som slog exsambo och barn

Döms till fängelse i ett år och fyra månader

Mot sitt nekande döms en man till fängelse i ett år och fyra månader. Han har enligt tingsrätten utsatt sin exsambo för grov kvinnofridskränkning och misshandel och sina barn för grov fridskräkning.

Mannen åtalades misstänkt för att vid ett flertal tillfällen ha utsatt sina dåvarande sambo för våld – bland annat hade han slagit henne, kastat omkull henne och tryckt sina fingrar mot hennes hals och tagit grepp om hennes hals bakifrån. Vid ett tillfälle ska han också ha dödshotat kvinnan. Flera av de åtalade gärningarna ska ha begåtts i parets hem i Skövde.

Han var också åtalad misstänkt för att ha utsatt sina barn för våld. Han skulle vid ett flertal tillfällen ha utdelat knytnävsslag och tagit tag hårt i barnen.

Åklagaren yrkade att mannen skulle dömas till ett kännbart fängelsestraff. Och när Skaraborgs tingsrätt på måndagen meddelade sin dom står det klart att mannen döms till fängelse i ett år och fyra månader. Han döms för grov kvinnofridskränkning, för de brott han utsatte exsambon för, och grov fridskräning, för de brott barnen drabbades av. Han döms också för två fall av misshandel mot kvinnan. Domstolen anser att gärningarna ska bedömas separat eftersom de skett med ett års mellanrum och därmed inte kan ingå i de efterföljande brotten som ingår i grov kvinnofridskränkning.

Mannen ska betala över 100 000 kronor sammanlagt till de tre brottsoffren.

Mannen döms dessutom för brott mot vapenlagen och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. I hans bostad hittade polisen bland annat en chockgranat, två rökhandgranater och ammunition tillhörande automatvapen.

Tingsrätten var oenig i sin dom. En av nämndemännen ansåg att det saknades tillräcklig stödbevisning gällande åtalet om grov kvinnofridskränkning och ville ogilla den punkten.

Mannen åtalades misstänkt för att vid ett flertal tillfällen ha utsatt sina dåvarande sambo för våld – bland annat hade han slagit henne, kastat omkull henne och tryckt sina fingrar mot hennes hals och tagit grepp om hennes hals bakifrån. Vid ett tillfälle ska han också ha dödshotat kvinnan. Flera av de åtalade gärningarna ska ha begåtts i parets hem i Skövde.

Han var också åtalad misstänkt för att ha utsatt sina barn för våld. Han skulle vid ett flertal tillfällen ha utdelat knytnävsslag och tagit tag hårt i barnen.

Åklagaren yrkade att mannen skulle dömas till ett kännbart fängelsestraff. Och när Skaraborgs tingsrätt på måndagen meddelade sin dom står det klart att mannen döms till fängelse i ett år och fyra månader. Han döms för grov kvinnofridskränkning, för de brott han utsatte exsambon för, och grov fridskräning, för de brott barnen drabbades av. Han döms också för två fall av misshandel mot kvinnan. Domstolen anser att gärningarna ska bedömas separat eftersom de skett med ett års mellanrum och därmed inte kan ingå i de efterföljande brotten som ingår i grov kvinnofridskränkning.

Mannen ska betala över 100 000 kronor sammanlagt till de tre brottsoffren.

Mannen döms dessutom för brott mot vapenlagen och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. I hans bostad hittade polisen bland annat en chockgranat, två rökhandgranater och ammunition tillhörande automatvapen.

Tingsrätten var oenig i sin dom. En av nämndemännen ansåg att det saknades tillräcklig stödbevisning gällande åtalet om grov kvinnofridskränkning och ville ogilla den punkten.